Coronabeleid in de BA

Weer fysiek onderwijs op locatie met ingang van 28 februari 2022

De ontwikkelingen rondom het coronavirus en de versoepelingen van de coronamaatregelen die het kabinet heeft doorgevoerd, maken fysieke onderwijsactiviteiten weer mogelijk. We hebben daarom, in overleg met de Nederlandse orde van advocaten, besloten dat we met ingang van 28 februari 2022 het onderwijs weer fysiek op locatie aanbieden.

Tot en met 25 februari 2022 vinden alle opleidingsdagen online plaats.

Evaluatiegesprekken online

De geplande evaluatiegesprekken vinden altijd online plaats via Zoom.

Toetsafname op de eigen kantoor- of thuiswerkplek

Wat betreft het afnemen van digitale toetsen geldt dat de examencommissie heeft besloten om het toetsbeleid van de afgelopen periode voort te zetten. Dat betekent dat de tot en met 1 juli 2022 geplande digitale toetsen op de eigen kantoor- of thuiswerkplek worden afgenomen.

Integratieve dagen

De integratieve dagen in de Beroepsopleiding Advocaten, startjaar vanaf 2021, worden in februari 2022 online afgenomen.

Over de wijze waarop de integratieve dagen na februari 2022 worden afgenomen, worden de betrokkenen afzonderlijk geïnformeerd.

Vragen?

Heeft u vragen, of wilt u overleggen over uw specifieke situatie, dan kunt u contact met ons opnemen via info@beroepsopleidingadvocaten.nl of 088 0595 700.

Terug naar overzicht

Aanbevolen artikelen