Coronabeleid in de BA

Naar aanleiding van de verscherpte coronamaatregelen die het kabinet tijdens de persconferentie van vrijdag 26 november jl. heeft bekendgemaakt, hebben we in overleg met de Nederlandse orde van advocaten besloten dat we het onderwijs weer online gaan verzorgen. Dit besluit geldt in ieder geval voor al het onderwijs tot het einde van dit jaar.

Een van de overwegingen die in de besluitvorming een rol hebben gespeeld, is het feit dat niet alle opleidingslocaties de mogelijkheid hebben om de voorgeschreven 1,5 meter afstand te kunnen houden.

Dit betekent dat een geplande opleidingsdag plaatsvindt via Zoom. De betrokken advocaat-stagiairs ontvangen daarvoor een uitnodiging per mail. Geplande evaluatiegesprekken vinden ook online plaats.

Wat betreft het afnemen van digitale toetsen geldt dat de examencommissie eerder dit jaar al heeft besloten dat deze tot 1 maart 2022 op de eigen kantoor- of thuiswerkplek worden afgenomen.

Heeft u vragen dan kunt u contact met ons opnemen via info@beroepsopleidingadvocaten.nl of 088 0595 700.

Terug naar overzicht

Aanbevolen artikelen