Coronabeleid in de BA

Gelet op de recente ontwikkelingen rondom het coronavirus, hebben we in overleg met de Nederlandse orde van advocaten besloten dat tot en met 25 februari 2022 alle opleidingsdagen online plaatsvinden.

Dit betekent dat een tot en met 25 februari 2022 geplande opleidingsdag plaatsvindt via Zoom. Geplande evaluatiegesprekken vinden eveneens plaats via Zoom.

Voor de advocaat-stagiairs van cohort 1 in de BA vanaf 2021, staat in februari 2022 integratieve dag 1 gepland. Medio januari ontvangen zij van ons bericht of deze dag fysiek of online plaatsvindt.

Wat betreft het afnemen van digitale toetsen geldt dat de examencommissie eerder dit jaar al heeft besloten dat deze tot 1 maart 2022 op de eigen kantoor- of thuiswerkplek worden afgenomen.

Heeft u vragen dan kunt u contact met ons opnemen via info@beroepsopleidingadvocaten.nl of 088 0595 700.

Terug naar overzicht

Aanbevolen artikelen