Weer fysiek onderwijs op locatie

De ontwikkelingen rondom het coronavirus en de versoepelingen van de coronamaatregelen die het kabinet heeft doorgevoerd, maken fysieke onderwijsactiviteiten weer mogelijk. Dat is goed nieuws. We hebben daarom, in overleg met de Nederlandse orde van advocaten, besloten dat we met ingang van augustus het onderwijs weer fysiek op locatie aanbieden.

Voorop staat dat we voor alle betrokkenen een zo veilig mogelijke omgeving willen creëren. Zij kunnen er dan ook vanzelfsprekend op vertrouwen dat de locaties zo zijn ingericht dat de deelnemers veilig aanwezig kunnen zijn. Op de locaties leven we de dan geldende regels van het RIVM na.

Uiteraard geldt ook dat wanneer het kabinet alsnog aanvullende maatregelen instelt, we moeten bekijken wat daarvan de invloed is op het besluit om het onderwijs weer fysiek op locatie te volgen.

Heeft u vragen, of wilt u overleggen over uw specifieke situatie, dan kunt u contact met ons opnemen via info@beroepsopleidingadvocaten.nl of 088 0595 700.

Terug naar overzicht

Aanbevolen artikelen