Onze missie en waarden

De Beroepsopleiding Advocaten brengt kennis tot leven, geeft verdieping aan vaardigheden en laat ethiek spreken. Dat is wat een advocaat krachtig en waarachtig maakt.

Onze missie en waarden beschrijven ons streven naar een eerlijke en veerkrachtige samenleving en onze overtuigingen over een goed functionerende rechtsstaat en de rol van advocaten daarbinnen. Vier helpende waarden zijn onze gezamenlijke bouwstenen.

Kwaliteit

De kwaliteit van de Beroepsopleiding Advocaten wordt voor een groot deel bepaald door onze docenten, trainers, toetsontwikkelaars en beoordelaars. Daarom worden deze professionals op basis van hun kennis en ervaring geselecteerd. We stellen daaraan hoge eisen, zodat zij hun rol op het vereiste niveau kunnen vervullen.

Een groot deel van de bij de BA betrokken professionals is zelf advocaat, zodat de toepassing van de stof in de praktijk maximale aandacht krijgt. Zij komen van verschillende advocatenkantoren en zijn werkzaam in een groot aantal en uiteenlopende rechtsgebieden. Anderen werken in de rechterlijke macht of aan één van de juridische faculteiten in Nederland.

De BA-professionals nemen binnen de BA Academie deel aan een continu opleidingsprogramma.