Ons manifest

Het leveren van kwaliteit, een positieve houding en integer handelen zijn enkele van onze basisbeginselen die we ook de advocaat-stagiairs meegeven in hun ontwikkeling. We streven ernaar om die beginselen zelf te belichamen.

Het manifest beschrijft de visie, missie en basisbeginselen achter de Beroepsopleiding Advocaten. We streven ernaar om een relevante opleiding te zijn die naadloos aansluit bij de praktijk en een antwoord is op de laatste en toekomstige ontwikkelingen in de wereld van de advocatuur en in de maatschappij.

Kwaliteitseisen trainers en docenten

Kwaliteit is het belangrijkste basisbeginsel van de Beroepsopleiding Advocaten. Die kwaliteit wordt voor een groot deel bepaald door onze docenten en trainers. Daarom worden deze professionals op basis van hun praktijk- en doceerervaring geselecteerd. We stellen daaraan hoge eisen, zodat zij hun rol op het vereiste niveau kunnen vervullen.

Een groot deel van de bij de BA betrokken professionals is zelf advocaat, zodat de toepassing van de stof in de praktijk maximale aandacht krijgt. Zij komen van verschillende advocatenkantoren en zijn werkzaam in een groot aantal en uiteenlopende rechtsgebieden. Anderen werken in de rechterlijke macht of aan één van de juridische faculteiten in Nederland.

Onze trainers en docenten nemen deel aan een continu opleidingsprogramma.