Over de BA

De Beroepsopleiding Advocaten (BA) leidt beginnende advocaten op tot zelfstandige, deskundige en ethisch handelende juridisch professionals – de Vertrouwde Adviseur.

De BA streeft ernaar een antwoord te zijn op de laatste en toekomstige ontwikkelingen in de juridische actualiteit. Daarom staan ethisch besef, de vaardigheden die nodig zijn om een goede relatie met de cliënt te ontwikkelen, het toepassen van kennis, en het vermogen om te blijven leren centraal in de opleiding. De kernwaarden van de advocatuur, de gedragsregels en het competentieprofiel advocatuur zijn het kompas voor de verdieping van het ethisch besef.

Ethiek, vaardigheden en juridische kennis

Het vak van advocaat is al lang sterk in beweging. De samenleving is in snel tempo complexer geworden en het recht dus ook. De balie verdubbelde in vijfentwintig jaar ruimschoots: van iets meer dan 8000 advocaten in 1996 tot ruim 17.500 nu. Kantoren zijn gegroeid en werken vaker internationaal en full-service met aparte secties of praktijkgroepen, gericht op specifieke rechtsgebieden.

Daarnaast heeft technologie een steeds grotere impact op het vak. Steeds meer klassieke taken worden van de advocaat overgenomen. Het is lastiger om de vereiste deskundigheid op een hoog peil te houden. De advocaat is nu vaker een specialist die meer in huis moet hebben dan alleen juridische kennis; ook specifieke vaardigheden en sterke ethische vorming zijn nodig.

De BA van 2013 tot nu

De opleiding is met deze ontwikkelingen meegegroeid en daarop aangepast. Het heeft in 2013 geleid tot een grote wijziging van de opzet en inhoud van de Beroepsopleiding. Vanaf toen werd in het curriculum, naast juridische kennis en vaardigheden, sterk de nadruk gelegd op beroepsattitude en beroepsethiek.

De afgelopen jaren heeft de praktijkgerichtheid een steeds grotere rol gekregen in de BA. Deze ontwikkeling heeft er mede voor gezorgd dat vanaf maart 2021 een nieuw curriculum geldt. Een curriculum waarin -nog meer dan voorheen- ethiek, vaardigheden en juridische inhoud zijn geïntegreerd.

Hiermee blijft de Beroepsopleiding Advocaten de hoogwaardige postacademische beroepsopleiding die is afgestemd op de diversiteit in de balie en op de verschillende behoeftes die bestaan.

Het vernieuwde curriculum geldt alleen voor advocaat-stagiairs die vanaf maart 2021 met de BA beginnen. Voor advocaat-stagiairs die op dat moment al met hun opleiding bezig zijn, verandert er niets.