Wie voert de BA uit?

De Beroepsopleiding Advocaten is de beroepsopleiding van de Nederlandse orde van advocaten. De NOvA is de architect van de opleiding en verantwoordelijk voor het curriculum.

Voor de ontwikkeling, organisatie en uitvoering van de Beroepsopleiding Advocaten heeft de Nederlandse orde van advocaten de combinatie CPO-Dialogue aangesteld als uitvoeringsorganisatie.

CPO-Dialogue is een toonaangevend samenwerkingsverband in postacademisch onderwijs voor juridische professionals.

Geaccrediteerde aanbieders

Alle advocaat-stagiairs volgen het centrale deel van de Beroepsopleiding verplicht bij de uitvoeringsorganisatie.

Het decentrale deel wordt eveneens bij de uitvoeringsorganisatie gevolgd, tenzij de advocaat-stagiair werkt bij een kantoor dat is aangesloten bij The Law Firm School (LFS) of bij De Brauw Blackstone Westbroek. De Nederlandse orde van advocaten heeft de onderwijsaanbieders van deze kantoren geaccrediteerd voor de uitvoering van het decentrale deel van de opleiding. De advocaat-stagiairs van de aangesloten kantoren volgen het decentrale deel bij de LFS respectievelijk de Brauwerij.

Bij ‘De opleiding’ op deze website vindt u meer informatie over het centrale en decentrale deel van de opleiding.

Contact

Voor vragen over het centrale deel van de Beroepsopleiding is de uitvoeringsorganisatie het dagelijkse aanspreekpunt voor de advocaat-stagiairs.

Voor vragen over het decentrale deel is, afhankelijk van het kantoor van de advocaat-stagiair, de uitvoeringsorganisatie, de LFS of de Brauwerij het dagelijkse aanspreekpunt voor de advocaat-stagiairs.