Gesprek over een eindgesprek – een patroon en mentor blikken terug

Bij de evaluatie- en eindgesprekken wordt samen met een mentor van de Beroepsopleiding Advocaten de ontwikkeling van de advocaat-stagiaires bekeken. Voor patroons is niet altijd duidelijk wat er precies aan de orde komt en waarom het goed is om het gesprek bij te wonen. Een gesprek met een mentor-trainer en een patroon over een eindgesprek.

‘Ik vond het nuttig en leuk bij het evaluatiegesprek te zijn. Het is alweer best lang geleden dat ik zelf de BA heb gedaan, en er is intussen veel veranderd. Dus ook nieuwsgierigheid heeft me naar het gesprek gebracht’ vertelt patroon Hylda Wiarda. Haar stagiaire heeft het certificaat voor de Beroepsopleiding Advocaten dit najaar ontvangen.

Marit Wisselink was trainer en mentor van de groep met de stagiaire van patroon Wiarda. Marit voerde samen met haar, en haar stagiaire natuurlijk, het eindgesprek. ‘Het is goed en zinvol dat een patroon hoort hoe de stagiaire de BA ervaart en hoe de stagiaire zich daarin ontwikkelt, want dat is niet altijd duidelijk en er is op kantoor vaak weinig tijd voor,’ volgens Wisselink.

Geen functioneringsgesprek

‘In het gesprek staat de ontwikkeling van de stagiaire centraal. Het is heel anders dan een functioneringsgesprek op kantoor, meer coachend van aard en gevoerd op basis van gelijkwaardigheid. We staan stil bij hoe het gaat in de opleiding en op kantoor. Soms spelen er privézaken die van belang zijn. We kijken naar wat er goed maar ook minder goed gaat, en waar de stagiaire stappen in wil zetten. Ik geef in het gesprek terug hoe ik de stagiaire zie en beleef tijdens de opleidingsdagen. Hieruit komen regelmatig punten naar voren die een bevestiging zijn voor de patroon.’

Voor Wiarda waren de sterke punten en de ontwikkelpunten die Wisselink noemde inderdaad een bevestiging. ‘Ik stond er open in, maar vond het fijn dat de punten die Marit benoemde, herkenbaar waren. En dat ik dus op het goede spoor zat met mijn stagiaire wat de begeleiding van haar ontwikkeling betreft. Dat was plezierig om te horen.’

Persoonlijk leiderschap

Wiarda is blij dat er in de Beroepsopleiding meer aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling en begeleiding van advocaat-stagiaires is gekomen: ‘Er zijn tegenwoordig veel meer mogelijkheden om je loopbaan vorm te geven als advocaat dan ik had destijds. Alleen al door legal tech wordt het perspectief veel breder. Daarom is er meer zelfreflectie en persoonlijke ontwikkeling nodig.’

‘Dat is ook mijn insteek,’ zegt Wisselink. ‘Dat persoonlijk leiderschap wil ik stimuleren. Ik wil een stagiaire ondersteunen bij het aanboren van zelfsturend vermogen, zodat die zichzelf kan activeren en richting patroon kan uiten wat hij of zij daarbij nodig heeft. Er is in het gesprek rust en aandacht om bij jezelf stil te staan en om directe feedback te geven, te ontvangen en ook te vragen. Dat maakt het heel constructief. En we kijken hoe we een stagiaire kunnen helpen om scherper en concreter te maken wat hij of zij wil bereiken.’

Wisselwerking praktijk en theorie

De gesprekken zijn een momentopname, weet Wiarda. Voor haar is een doorlopende goede wisselwerking tussen de praktijk en de theorie belangrijk voor de opleiding van de stagiaire en diens persoonlijk ontwikkeling: ‘Open communicatie tussen mij en mijn stagiaire, en het opbouwen van een goede relatie op basis van wederzijds vertrouwen zijn daarbij belangrijke aspecten. Als je op een heldere en professionele manier kunt praten over alle zaken die goed en minder goed gaan, dan biedt dat de basis om de stagiaire te helpen in zijn of haar ontwikkeling. En daar heeft uiteindelijk iedereen baat bij.’

Terug naar overzicht

Aanbevolen artikelen