Investeren in een prettig werkklimaat loont

Dat blijkt uit het onderzoek ´Cultuur binnen de advocatuur´, dat Heleen Marinussen voor Dialogue uitvoerde onder 143 advocaten.

We hebben het druk, druk, druk

We leven in een wereld waarin we steeds meer werk in steeds minder tijd lijken te moeten doen. Werkstress is dan ook een belangrijke veroorzaker van burn-outklachten. Toch zorgt hard werken op zich vaak niet voor werkstress. De manier waarop collega´s met elkaar omgaan is daarin zeker zo belangrijk.

Volgens het CBS is het gebrek aan sociale steun een belangrijke veroorzaker van burn-out

Sociale steun is het emotionele, materiële en informationele ondersteunen: een prettige onderlinge sfeer waarin hulp geboden wordt wanneer nodig en je het gevoel hebt gewaardeerd te worden.

Ook psychologische veiligheid speelt een rol

Psychologische veiligheid is het gevoel dat het veilig is om risico’s te nemen, vertrouwen dat ontstaat uit gedeeld respect.

Hoe ervaren advocaten dit?

In het onderzoek van Dialogue werd gekeken in welke mate advocaat-stagiaires, advocaat-medewerkers en advocaat-partners positieve werkkenmerken zoals sociale steun en werktevredenheid ervaren.

De sociale steun van collega’s en van de verantwoordelijk partner wordt als hoog ervaren

Bovendien wordt de psychologische veiligheid als redelijk hoog ervaren.

Advocaat-partners ervaren meer psychologische veiligheid dan stagiaires en medewerkers

De resultaten tonen daarnaast aan dat advocaat-partners de cultuur van de advocatuur op een van de drie gemeten cultuuraspecten, namelijk psychologische veiligheid, hoger ervaren dan advocaat-stagiaires en advocaat-medewerkers.

Sociale steun en psychologische veiligheid hebben veel positieve uitwerkingen
In eerder onderzoek is aangetoond dat sociale steun op het werk bijdraagt aan prestatie, verminderen van werkstress, welbevinden en bevlogenheid. Psychologische veiligheid wordt geassocieerd met leervermogen, prestatie en betrokkenheid bij de organisatie. Dat er verbanden zijn tussen positieve werkkenmerken enerzijds en prestatie en tevredenheid anderzijds, is ook in dit onderzoek bevestigd.

Conclusie

Positieve werkkenmerken zijn zeker aanwezig in de advocatuur en zijn wat sterker aanwezig bij advocaat-partners dan bij advocaat-medewerkers en advocaat-stagiaires. Het belang van positieve werkkenmerken is belangrijk voor zowel de advocaat zelf als voor het kantoor: meer positieve werkkenmerken zullen leiden tot meer tevreden advocaten en betere resultaten. (Team) training en coaching kunnen helpen de positieve werkkenmerken te vergroten. Investeren in een prettig werkklimaat loont dus!

Heleen Marinussen

Junior consultant en projectmanager.

Voor meer informatie kunt u Heleen Marinussen mailen: heleen.marinussen@cpodialogue.nl.

Terug naar overzicht

Aanbevolen artikelen