Invulling geven aan persoonlijke leerdoelen in de BA

Het onderwijs in de BA is zoveel mogelijk toegespitst op de individuele leerbehoeften van de advocaat-stagiaires. Op welke manieren geven we daaraan invulling? Opleidingsmanagers Elodie Carmiggelt en Werner Tijsse Claase vertellen over personalised learning bij de BA.

Iedereen leert op zijn eigen manier
Personalised learning komt op drie manieren terug binnen de BA. Werner Tijsse Claase licht ze toe: ‘De opleiding is met de keuze van een specifieke leerlijn gericht op de eigen praktijk van de stagiaires. Verder staat in de hele BA de ontwikkeling van de persoonlijke leerdoelen van de stagiaires centraal, en tot slot bieden we in de digitale leeromgeving (DLO) verschillende leervormen aan. Op die manier kan iedereen op zijn eigen manier leren.’

‘Om die verschillende manieren van leren te faciliteren, sluiten we in de DLO aan bij de verschillende leerstijlen van Kolbe’, vertelt hij. ‘Kolbe onderscheidt doeners, denkers, dromers en beslissers; zij hebben allemaal een andere leerstijl. De een wil de theorie eerst bestuderen voordat hij er mee aan de slag gaat, de ander wil onderzoeken hoe het nieuw geleerde werkt. Daarom bieden we de stof aan in bijvoorbeeld interactieve leermodules, video’s en documenten met literatuur. Zo kun je kiezen wat bij je past en leg je op je eigen manier de koppeling tussen het opdoen van kennis, inzicht of vaardigheden en het verwerken daarvan.’

Individuele leerbehoeften
De BA probeert het onderwijs dus zoveel mogelijk aan te bieden op een manier die past bij de individuele leerbehoeften van de advocaat-stagiaires. Die leerbehoeften worden gevormd door hun eigen voorkennis, persoonlijke voorkeuren en door de praktijk van de kantoren waar zij werken. Elodie Carmiggelt: ‘Door bijvoorbeeld aan het begin van een opleidingsdag leerdoelen uit te vragen, kunnen trainers en docenten daarop inspelen. Ook werken we steeds meer met verschillende casus zodat de stagiaires een casus kunnen kiezen die aansluit bij hun leerbehoefte of hun praktijk.’ ‘En bij sommige vakken houden we bij de indeling van de groepen rekening met de ervaring van de stagiaires zodat we beter op het niveau van de stagiaires in kunnen spelen’, voegt Werner nog toe.

Opleiding- & ontwikkelingsboekje
Om de advocaat-stagiaires te helpen bij hun persoonlijke leerdoelen, krijgen ze een opleiding- & ontwikkelingsboekje waarin ze kunnen vastleggen wat er tijdens de opleidingsdagen van Vaardigheden en Ethiek is besproken. Ze noteren daarin welke punten het meest interessant en bruikbaar zijn, welke feedback en tips zijn gegeven en wat de ontwikkelpunten zijn. Elodie: ‘Daarmee is het een waardevol hulpmiddel bij het realiseren van hun persoonlijke leerdoelen.’

   
Elodie Carmiggelt                                  Werner Tijsse Claase

Evaluatiegesprek en eindgesprek
‘En uiteraard komen de persoonlijke leerdoelen ook uitgebreid aan bod in het evaluatiegesprek’, vertelt Elodie. ‘De stagiaires hebben hun leerdoelen in een persoonlijk ontwikkelplan opgenomen; dat vormt de basis voor het gesprek. Ook vragen we de patroon en het kantoor van de stagiaire om aan te geven hoe het met de persoonlijke ontwikkeling van de stagiaire gaat. Verder betrekt de mentor ook zijn of haar eigen observaties tijdens de opleidingsdagen bij het gesprek en heeft de stagiaire als voorbereiding op het gesprek een formulier ingevuld. Het is allemaal waardevolle informatie om te bespreken hoe het met de stagiaire en zijn of haar persoonlijke ontwikkeling gaat.’

Het eindgesprek aan het einde van de opleiding vindt op een zelfde manier plaats. Elodie ‘De ontwikkeling van de stagiaire tijdens de opleiding is dan niet meer aan de orde, maar het is nog steeds interessant en relevant hoe de stagiaire zich verder wil ontwikkelen. Het is mooi om terug te kijken, maar ook vooruit. Wat heeft de stagiaire op persoonlijk vlak geleerd tijdens de opleiding en hoe gaat hij of zij zich voortaan opstellen?’

Intervisie
Ook intervisie speelt een belangrijke rol bij het ontwikkelen van de persoonlijke leerdoelen in de BA. Elodie schetst hoe het proces van intervisie verloopt: ‘Een advocaat-stagiaire brengt een eigen casus in waarin hij of zij te maken had met een dilemma. De medestagiaires stellen daarover heel gericht vragen. Door deze vragen komen verschillende kanten van het dilemma aan bod en ze werpen wellicht al een ander licht op de zaak. Pas aan het einde van de intervisie geven de medestagiaires advies over hoe zij de zaak zouden aanpakken.’ Een mooie werkwijze vindt Elodie: ‘Want doordat de hele groep actief betrokken is, leert iedereen van de casus en niet alleen degene die de casus heeft ingebracht. En het leidt vaak tot mooie, nieuwe inzichten.’

Personalised learning waar het kan
‘Overal waar het kan, passen we personalised learning toe in de BA’, vertelt Werner. Elodie geeft als voorbeeld de werkwijze bij de module getuigenverhoor. ‘Stel dat een stagiaire in zijn of haar praktijk geen getuigenverhoren heeft, dan kijken we of er andere onderwerpen zijn waarvoor dezelfde vaardigheden relevant zijn. Dan kan de stagiaire bijvoorbeeld een intern of extern onderzoek oefenen. Hoe pak je een dergelijk onderzoek aan? Dat sluit goed aan bij de vaardigheden die andere stagiaires oefenen voor het getuigenverhoor.’ Werner: ‘Zo proberen we zoveel mogelijk maatwerk te leveren.’

Terug naar overzicht

Aanbevolen artikelen