Maak kennis met de trainers en docenten van de BA – april 2020

Aan de Beroepsopleiding Advocaten zijn 264 (advocaat-)trainers en docenten verbonden. Waarom hebben ze gekozen voor de BA en wanneer vinden ze een opleidingsdag geslaagd? Tijd voor een nadere kennismaking. Deze keer vertellen advocaat-trainer Martine Höfelt en docent Burgerlijk recht Jaap Dammingh over hun werkzaamheden voor de BA en ze delen een waardevolle tip.

Waarom hebben jullie ervoor gekozen om trainer of docent aan de BA te worden?
Martine Höfelt: ‘Vanaf het moment dat ik zelf mijn advocaatstage had afgerond, heb ik mij met veel plezier beziggehouden met het opleiden van stagiaires en jonge medewerkers. Ik heb het altijd een uitdaging gevonden om jonge advocaten te helpen groeien. Toen ik na 17 jaar wegging bij het kantoor waar ik was ‘opgegroeid’ van stagiaire naar medewerker tot counsel, om met een oud-kantoorgenoot een eigen kantoor te starten, wist ik dat ik o.a. het contact en de samenwerking met advocaat-stagiaires enorm zou missen. Ik heb dan ook direct gesolliciteerd toen een oud-kantoorgenoot mij wees op de mogelijkheid om advocaat-trainer voor de BA te worden. De timing had niet beter gekund. Sinds 2019 ben ik advocaat-trainer in het ethiek- en vaardighedenonderwijs. Het geeft mij als trainer veel voldoening om mijn ervaringen in de advocatuur met de stagiaires van de BA te kunnen delen.’

Jaap Dammingh: ‘Vanaf het begin van de huidige BA in 2013 ben ik er als docent bij betrokken geweest. Ik verzorg verschillende onderdelen van de major Burgerlijk recht en de vakken Huurrecht en Aansprakelijkheid en schadevergoeding. Ik vind het leuk om voor de BA te doceren omdat ik ook aan de universiteit doceer en daarnaast een aantal jaren als advocaat in de praktijk werkzaam ben geweest.’

Wanneer is voor jullie een opleidingsdag geslaagd?
Dammingh: ‘Wanneer ik aan een opleidingsdag het gevoel overhoud dat er sprake is geweest van een goede interactie tussen mij als docent en de advocaten in de zaal. Dat de advocaten naar mij hebben geluisterd, maar ik ook van hen dingen heb ‘opgepikt’ en hun vragen en opmerkingen ook mij weer tot nadenken hebben aangezet en soms zelfs nieuwe inzichten hebben opgeleverd.’

Höfelt: ‘Tijdens de trainers- en docentenopleiding die ik bij CPO-Dialogue heb gevolgd, heb ik een voor mij hele nieuwe manier van onderwijs geven geleerd: minder zenden als trainer, maar vooral actie en interactie stimuleren tussen de stagiaires. Als dat laatste goed gaat, voel je de positieve energie, het enthousiasme en de motivatie bij de stagiaires. Dan ga ik na een opleidingsdag naar huis met het gevoel: wat een goede training!’

Martine Höfelt en Jaap Dammingh

Hebben jullie nog een tip voor de advocaat-stagiaires?
Höfelt: ‘Vertrouw op je eigen morele kompas en neem je eigen verantwoordelijkheid. Je weet en kunt als advocaat-stagiaire zoveel meer dan je denkt. En belangrijk is ook dat je van meet af aan open bent over je twijfels of eventuele fouten die je hebt gemaakt. Trek meteen aan de bel als iets niet goed is gegaan en zorg dat je anderen op fouten kunt aanspreken. Met goede communicatie kunnen heel veel problemen en fouten worden opgelost.’

Dammingh: ‘Probeer in ieder dossier als het ware door de – vaak talrijke en moeilijke – feiten ‘heen te kijken’ en vast te stellen wat eigenlijk de kern van het (juridische) geschil is. Vaak is dat een leerstuk dat in Boek 6 BW is terug te vinden, zoals bijvoorbeeld de uitleg van een bepaling (conform ‘Haviltex’), opschorting of schuldeisersverzuim. Als je hebt vastgesteld om welk BW-leerstuk het geschil in de kern gaat, dan heb je vaak ook al bijna (een belangrijk deel van) de oplossing gevonden.’

Dit is deel 5 in de kennismakingsserie. Kijk op onze website voor de andere artikelen.

Terug naar overzicht

Aanbevolen artikelen