Kwaliteit in de BA

Kwaliteit is de belangrijkste kernwaarde van de Beroepsopleiding Advocaten. Het streven naar kwaliteit in alle aspecten van het onderwijs en de toetsing is wat onze medewerkers, trainers, docenten, trainingsacteurs, onderwijskundigen, toetsontwikkelaars en de leden van de examencommissie verbindt.

Vanuit de NOvA houdt de stichting beroepsopleiding advocaten (SBA) toezicht op de kwaliteit van de BA. De SBA voert daarvoor een tweejaarlijkse kwaliteitsbeoordeling uit, die naar het voorbeeld van de universitaire wereld visitatie wordt genoemd. In mei 2020 vindt deze kwaliteitsbeoordeling voor de vierde keer plaats sinds de start van de huidige BA in 2013.

In de voorbereiding op de visitatie heeft CPO-Dialogue ook deze keer een ‘kritische zelfreflectie’ uitgevoerd. We kijken dan zelf naar de belangrijkste facetten van de uitvoering van de BA en de voortgang sinds de laatste kwaliteitsbeoordeling.

Doorontwikkeling

Ontwikkelingen in het onderwijs en didactiek staan nooit stil. Wij volgen die ontwikkelingen en passen die toe binnen de Beroepsopleiding. Ook de afgelopen periode hebben we verschillende speerpunten doorontwikkeld zoals het persoonsgericht leren, de rol van de mentor en de aansluiting van de BA op de beroepspraktijk. Daarbij hebben we steeds ook nadrukkelijk de evaluaties van de stagiaires betrokken.

In de kritische zelfreflectie belichten we de wijze waarop we bij deze onderwerpen, maar ook bij andere onderdelen, aanpassingen hebben doorgevoerd. Het zijn voorbeelden van de wijze waarop wij continu bezig zijn met de doorontwikkeling van de BA.

De kritische zelfreflectie met de jaarrapportages en de jaarverslagen hebben we ten behoeve van de visitatie in mei naar de SBA gestuurd. De volgende stappen in dit proces van kwaliteitsbeoordeling zijn gesprekken met de SBA en het rapport dat daarop volgt, met een oordeel over elk van de vier standaarden waarop de visitatie is gestoeld.

Terug naar overzicht

Aanbevolen artikelen