Ontwikkelingen binnen de BA

Een overzicht van de laatste ontwikkelingen binnen de Beroepsopleiding Advocaten van de NOvA. Deze keer onder meer informatie over een nieuwe DLO-omgeving, een roosterwijziging en de jaarlijkse BA Inspiratie- & Innovatiedag.

Nieuwe DLO-omgeving

Achter de schermen wordt momenteel hard gewerkt aan een nieuwe DLO-omgeving. Deze nieuwe omgeving wordt ingericht in Brightspace. Dat zal voor velen een bekende omgeving zijn, omdat veel universiteiten daarmee werken. De nieuwe DLO-omgeving heeft meer mogelijkheden om het onderwijsmateriaal op een toegankelijke manier aan te bieden. Ook gebruiken we de nieuwe omgeving voor de toets van Ethiek. De feedback die we op de huidige DLO-omgeving hebben gekregen, nemen we uiteraard mee in de opzet van de nieuwe DLO. Onlangs hebben we een poll gehouden over de aanspreekvorm. Van de respondenten heeft een grote meerderheid aangegeven een voorkeur te hebben voor de aanspreekvorm ‘je’. Met de nieuwe DLO-omgeving voeren we dat in. Zodra we overgaan naar het nieuwe systeem, informeren we alle betrokkenen.

Roosterwijziging

Besloten is om het tweede evaluatiegesprek van de advocaat-stagiairs in het rooster om te wisselen met de opleidingsdag van module 4 van Ethiek. De reden daarvoor is dat op de huidige geplande datum van het evaluatiegesprek de advocaat-stagiairs nog niet weten of zij de verplichte voorbereidende opdrachten voor integratieve dag 2 met een voldoende hebben afgerond. Die uitslag is uiteraard een belangrijk onderwerp voor het evaluatiegesprek. Door voortaan eerst module 4 van Ethiek te plannen en pas op een later moment het tweede evaluatiegesprek, komen we tegemoet aan de feedback van advocaat-stagiairs op dit punt. Bovendien heeft de wisseling van het tweede evaluatiegesprek met module 4 van Ethiek als voordeel dat de opleidingsmentor dan vóór het evaluatiegesprek de advocaat-stagiair nog heeft gezien. De wijziging geldt voor de advocaat-stagiairs vanaf cohort 4. De roosterwijziging heeft geen gevolgen voor hun agenda omdat de geplande datums niet zijn gewijzigd. Voor cohort 3 is alleen de datum van het evaluatiegesprek gewijzigd. Deze gesprekken vinden plaats in de periode waarin ook module 4 van Ethiek wordt gegeven.

Inspiratie- & Innovatiedag voor BA-professionals

Op 18 april 2023 kwamen de BA-professionals samen in conferentiecentrum Drakenburg in Baarn voor de jaarlijkse Inspiratie- & Innovatiedag. Het programma was interactief met een inspirerende lezing van gastspreker Hanno Ambaum en interessante workshops. Hanno Ambaum is onderwijsmaker, social worker en ‘fantasoof’. Hij daagde de aanwezigen uit om met een andere blik te kijken waardoor je ook andere oplossingen zult zien. Joep Dorren verzorgde de workshop weerbaarheid, Coen Schippers de workshop communiceren zonder (voor)oordeel en Imke Blatter de workshop stressbehendigheid. Na afloop van het interactieve programma was er uiteraard nog gelegenheid om met elkaar na te praten tijdens de borrel en het walking dinner. De reacties van de aanwezigen op deze middag waren positief. Het is prettig om elkaar in deze informele setting te ontmoeten en ervaringen te delen.

Terug naar overzicht

Aanbevolen artikelen