Ontwikkelingen in het onderwijs van de BA

De Beroepsopleiding Advocaten van de NOvA staat nooit stil: de opleiding wordt continu doorontwikkeld. Dat geldt niet alleen voor de opleiding van advocaat-stagiairs die vóór 2021 met de BA zijn gestart. Zelfs binnen de zojuist vernieuwde opleiding vinden alweer aanpassingen plaats, omdat fysiek onderwijs helaas nog steeds niet mogelijk is. 

Extra trainers en acteurs
Hoe kunnen we ervoor zorgen dat ook opleidingsdagen via Zoom interactief en interessant zijn? Dat vergt veel inzet van de betrokken docenten en trainers en vraagt om de toepassing van interactieve werkvormen. Bij module 2 van Ethiek is het aantal trainers en acteurs dat per groep wordt ingezet daarom verdubbeld. Daardoor staan nu vier trainers en vier acteurs klaar om advocaat-stagiairs tijdens deze module te laten oefenen met het voeren van een lastig gesprek aan de hand van een eigen casus. Door deze investering in extra mensen zorgt de Uitvoeringsorganisatie Beroepsopleiding Advocaten ervoor dat advocaat-stagiairs goed kunnen oefenen én goed kunnen observeren. Iedereen heeft een actieve rol en krijgt persoonlijke aandacht. Dat maakt zo’n Zoom-sessie een stuk interactiever, en daardoor makkelijker vol te houden. Trainers en acteurs zijn erg tevreden over deze opzet en ook van advocaat-stagiairs horen we goede geluiden.

Rechters
Advocaat-stagiairs die vóór 2021 met de BA zijn gestart, volgen hun onderwijs ook nog steeds online. De laatste dag van de minor Bestuursrecht is normaal gesproken een oefenrechtbank. Nu deze niet kan plaatsvinden omdat de opleidingsdag online is, is bij de opleidingsdag ook een rechter aanwezig. Deze rechter vertelt over ervaringen en zaken uit de praktijk en geeft de advocaat-stagiairs nuttige tips en adviezen. Zo worden theorie en praktijk toch dichter naar elkaar toe gebracht.

Rodedraadcasus bij mediation, ADR en onderhandelen
In module 2 en 3 van Vaardigheden komen mediation, alternative dispute resolution (ADR) en onderhandelen aan bod. Voorheen werd bij het oefenen van een mediation een andere casus gebruikt dan bij het onderhandelen. Voor de rechtsgebieden Bestuursrecht en Privaatrecht is daarvoor één ‘rodedraadcasus’ in de plaats gekomen die ook is vervlochten met de opdracht voor ADR. In de voorbereiding op de opleidingsdag maken advocaat-stagiairs een conflictdiagnose. Tijdens de opleidingsdag passen zij hun vaardigheden toe als advocaat bij een mediation, en vervolgens in een onderhandeling waarin op basis van de Harvardmethode het beste resultaat voor beide partijen moet worden behaald. De nieuwe casus die hiervoor wordt gebruikt, gaat over een conflict binnen een maatschap en heet ‘Medische missers’. Eerder was deze casus verwerkt in een opdracht in de digitale leeromgeving; nu komt de casus tot leven door ermee te oefenen tijdens de opleidingsdag.

Advocaat-stagiairs Strafrecht leren bij Vaardigheden 2 en 3 naast onderhandelen onder andere ook over herstelbemiddeling. Bij de opleidingsdag is een herstelbemiddelaar aanwezig als gastspreker, om een toelichting te geven op het proces en de rol van de advocaat daarbij.

Input van advocaat-stagiairs
De Uitvoeringsorganisatie Beroepsopleiding Advocaten vraagt advocaat-stagiairs niet alleen door middel van evaluaties om hun mening over het onderwijs, maar organiseert ook regelmatig zogenoemde expertbijeenkomsten om advocaat-stagiairs om input te vragen. Eén van hun suggesties was om meer met podcasts te gaan werken. Daarom vinden advocaat-stagiairs nu bij diverse onderdelen in de DLO niet alleen syllabi en video’s, maar ook podcasts. Een voorbeeld daarvan is de podcast over omgaan met lastig gedrag.

Advocaat-stagiairs gaven ook aan dat Zoom een goed alternatief is voor fysiek onderwijs als de docenten en trainers bedreven zijn in de toepassingen die Zoom biedt. Daarom heeft de UO in de afgelopen periode verschillende trainingen georganiseerd om trainers en docenten te informeren over en te laten oefenen met alle nieuwe mogelijkheden en didactische toepassingen van Zoom.

 


 

Overig werk in uitvoering
Naast de bovengenoemde ontwikkelingen die advocaat-stagiairs direct terugzien in het onderwijs dat zij volgen, heeft de Uitvoeringsorganisatie Beroepsopleiding Advocaten de afgelopen periode onder andere ook gewerkt aan het volgende:

Studiemateriaal
In maart 2021 is de vernieuwde Beroepsopleiding Advocaten gestart. Dat betekent dat we sinds maart onderwijs verzorgen in twee Beroepsopleidingen: de Beroepsopleiding Advocaten 2013 -2020 en de Beroepsopleiding Advocaten vanaf 2021. De afgelopen periode hebben de advocaat-stagiairs toegang gekregen tot het studiemateriaal van de onderwijsonderdelen die de komende periode staan gepland. Daarin maken we onder meer gebruik van kennisclips en podcasts.

Bijspijkermodules
Advocaat-stagiairs die na het afleggen van de basistest van de Nederlandse orde van advocaten kennishiaten constateren, kunnen hun kennis bijspijkeren en actualiseren. Hiervoor biedt de Uitvoeringsorganisatie Beroepsopleiding Advocaten voor de rechtsgebieden Privaatrecht, Bestuursrecht en Strafrecht een bijspijkermodule aan. Aanmelden voor de bijspijkermodule(s) kan via het aanmeldingsformulier.

Didactische uitgangspunten
Het onderwijs van de BA is gebaseerd op de principes van de HILL-methode. HILL staat voor ‘High Impact learning that Lasts’. Het doel hiervan is om de impact van het geleerde te vergroten en de toepasbaarheid in de praktijk te waarborgen. We vinden het belangrijk dat onze trainers en docenten dezelfde didactische uitgangspunten hanteren bij het verzorgen van het onderwijs. Dat komt de kwaliteit van het onderwijs ten goede. Daarom hebben we, als onderdeel van de permante educatie voor onze trainers en docenten, een training ontwikkeld die specifiek is gericht op deze didactische uitgangspunten. Al onze trainers en docenten volgen deze training. Ook in de draaiboeken voor de opleidingsdagen komen deze didactische uitgangspunten terug. Voorafgaand aan de opleidingsdagen bespreken we de draaiboeken met de betrokken trainers en docenten.

 

Terug naar overzicht

Aanbevolen artikelen