Ook in januari, februari en maart 2021 online-onderwijs

De ontwikkelingen rondom het coronavirus zijn dusdanig dat het kabinet weer strengere maatregelen heeft genomen. Daarom hebben we, in overleg met de Nederlandse orde van advocaten, besloten dat we ook in deze maanden geen fysieke onderwijsactiviteiten organiseren.

Dit besluit geldt voor de huidige deelnemers van de Beroepsopleiding Advocaten.

Online-opleidingsdagen

Concreet betekent ons besluit dat tot en met maart 2021 alle opleidingsdagen van Vaardigheden, Beroepsattitude en beroepsethiek, Schriftelijke vaardigheden, ADR en de juridisch inhoudelijke vakken, online plaatsvinden. Ook de evaluatiegesprekken vinden online plaats.

Voortzetten toetsafname op de eigen kantoor- of thuiswerkplek

Omdat door de coronamaatregelen ook de toetsing op de vaste locatie nog niet mogelijk is, heeft de examencommissie besloten om het toetsbeleid van de afgelopen periode voort te zetten. Dat betekent dat de tot en met maart geplande toetsen op de eigen kantoor- of thuiswerkplek worden afgenomen. 

Heeft u vragen, of wilt u overleggen over uw specifieke situatie, dan kunt u contact met ons opnemen via info@beroepsopleidingadvocaten.nl of 088 0595 700.

Terug naar overzicht

Aanbevolen artikelen