BA 2020

In de afgelopen maanden hebben wij als uitvoeringsorganisatie, samen met de andere geaccrediteerde aanbieders, de NOvA geadviseerd over de blauwdruk van de toekomstige BA. Op de website van de NOvA staat nu de voorgenomen besluitvorming over de vernieuwde beroepsopleiding.

Diverse (andere) onderdelen van de besluitvorming, zoals de precieze invulling van het curriculum, zijn nog in behandeling en zullen worden uitgewerkt in de komende periode.

Terug naar overzicht

Aanbevolen artikelen