Beoordelaars gezocht

De Uitvoeringsorganisatie Beroepsopleiding Advocaten is nog op zoek naar enkele beoordelaars voor de integratieve dagen. Ken jij iemand die daarvoor geschikt is en interesse heeft? Laat hem of haar dan vóór 1 augustus een mail met CV sturen naar info@beroepsopleidingadvocaten.nl onder vermelding van ‘beoordelaar integratieve dagen’.

Over de integratieve dagen

De integratieve dagen zijn een nieuw toetsonderdeel van de BA vanaf 2021. Het zijn praktijksimulaties waarin de advocaat-stagiair wordt beoordeeld op de vraag in hoeverre hij of zij in staat is de geleerde vaardigheden en juridisch inhoudelijke kennis toe te passen en in hoeverre zijn of haar ethisch besef is ontwikkeld. De advocaat-stagiair neemt deel aan een privaatrechtelijk, bestuursrechtelijk of strafrechtelijk georiënteerde integratieve dag.

Integratieve dag 1 vindt plaats aan het einde van het eerste opleidingsjaar. De toetsvorm is een mootcourt. De advocaat-stagiair treedt, op basis van het door hem of haar voorbereide dossier, op ter zitting. De beoordelaars hebben de rol van rechter.  De eerste integratieve dagen vinden plaats in februari 2022, de daarop volgende in juni 2022.

Integratieve dag 2 vindt plaats aan het einde van het tweede opleidingsjaar. Hier bestaat de toetsvorm uit een andere complexe praktijksimulatie, zoals een onderhandeling of een getuigenverhoor. De eerste ronde is in februari 2023.

De beoordelaars

Op elke integratieve dag wordt de advocaat-stagiair door twee beoordelaars mondeling geëxamineerd. De beoordelaars geven ook ontwikkelingsgerichte feedback en leggen hun bevindingen en het eindoordeel vast op een beoordelingsformulier.

Om voor aanwijzing als beoordelaar door de examencommissie in aanmerking te komen, is praktijkervaring als advocaat of rechter in het privaatrecht, bestuursrecht of strafrecht een vereiste. Ervaring met examinering is een pre. Vanzelfsprekend moet de beoordelaar ook goed kunnen luisteren, observeren en helder communiceren.

Om de beoordelaars voor te bereiden op hun rol, bieden we hun komend najaar een verplichte, ééndaagse training aan.

 

Terug naar overzicht

Aanbevolen artikelen