Jonge Balie enquête: wat leeft er onder jonge advocaten?

De Jonge Balie Nederland steekt traditiegetrouw de peilstok in het zwemwater van de werkomgeving en ervaringswereld van jonge advocaten. Wat zijn deze keer de meest opvallende waarnemingen?

Tijdens het Jonge Balie Congres op 3 november werd de SJBN-enquête gepresenteerd. 581 jonge advocaten gaven antwoord op de vragenlijst. Daarvan was bijna twee derde vrouw. Van alle ondervraagden is 57% advocaat-stagiaire, van wie iets meer dan acht procent bij een LFS-kantoor of bij de Brauw werkzaam is.

Dat er veel startende advocaten onder de respondenten zitten, is ook te zien aan het inkomen: 71% verdient minder dan €4000 bruto per maand, 15% daarvan zit zelfs onder de €2500. Dat kan worden verklaard door de twaalf procent die in deeltijd werkt, de andere respondenten werken voltijds.

Onder voltijds wordt dan wel tussen de veertig en vijftig uur per week verstaan. Bijna 65% valt in die categorie. Een op de vijf ondervraagden werkt tussen de vijftig en zestig uur per week en bijna vijf procent zelfs meer dan zestig uur.

Misschien dat die laatsten ook de vijf procent zijn die op jaarbasis meer dan 1800 declarabele uren moeten draaien. Van een kwart wordt tussen de 1200 en 1500 uur verwacht en weer een kwart mag het rustiger aan doen met tussen de 800-1200 uur.

Tevreden en fit

Verreweg de meeste advocaten die aan het onderzoek meededen zijn tevreden: 62%. Zo’n twintig procent is zelfs zeer tevreden. Slechts vier procent is ontevreden of zeer ontevreden.

Met de fitheid zit het wel goed: 85% van de respondenten antwoordde neutraal, eens of helemaal eens op de stelling ‘ik voel me fit’. Pas bij vragen over de mentale en emotionele gesteldheid komt er een lichte nuance tegenover de positieve fysieke gesteldheid. Meer dan een derde ervaart namelijk gevoelens van onrust of piekert.

Over het algemeen vindt men de werkdruk in orde. Een meerderheid zegt zelfs dat die goed is, maar 44% denkt daar anders over. De werkdruk is hoog of zelfs te hoog, is de ervaring.

Meer dan een kwart sluit niet uit door de werkdruk ooit te maken te krijgen met burn-out. Een kwart vindt daarnaast dat de werkomstandigheden een duurzaam negatieve invloed hebben op hun privéleven. Acht procent overweegt daarom de advocatuur te verlaten en een derde denkt daar soms aan.

Autistisch

In de geschreven opmerkingen bij de enquête geeft een anonieme enkeling ‘met een uitgebreid netwerk in de advocatuur’ aan dat de negatieve aspecten die in het werk worden ervaren en tot vertrek leiden niet direct aan de werkdruk zijn gerelateerd: ‘… de meest gehoorde klacht [is] dat de partners voor wie men werkt (licht) autistisch/narcistisch etc. zijn. Vaak zeer goede juristen, die toevallig de leiding hebben, maar helemaal niets van management en leidinggeven begrijpen en dat ook nooit zullen doen (dus autoritair en onredelijk handelen).’

‘Daarnaast is de verhouding tussen salarissen van advocaat-medewerkers, ondersteunend personeel (enerzijds) en partners (anderzijds) regelmatig buiten alle proporties. […] Het gat tussen de oudere generatie en de jongere generatie is ontzettend voelbaar en daar heeft de nieuwe generatie weinig trek meer in.’

Of deze mening breed gedragen wordt onder jonge advocaten, daar moet de volgende SJBN-enquête meer duidelijkheid in geven.

Terug naar overzicht

Aanbevolen artikelen