Op naar 2020

De verlenging van het contract tussen de Nederlandse Orde van Advocaten en CPO-Dialogue voor de uitvoering van de Beroepsopleiding Advocaten is een feit. Daarom kan de blik van CPO-Dialogue vooruit naar de komende jaren. Wat gaat er veranderen op de korte en langere termijn?

“We zien de verlenging van het contract als een erkenning van de betrokkenheid en de inspanningen van de meer dan 300 (advocaat-)trainers, docenten, toetsontwikkelaars, onderwijskundigen en onze ondersteunende staf in Bussum en Nijmegen. We zijn iedereen dankbaar voor hun inzet.” aldus Monique van de Griendt en Marianne van den Bosch, de directie van CPO-Dialogue.

Sinds de Beroepsopleiding nieuwe stijl in 2013 van start ging, is de kwaliteit steeds beter geworden. In de aanloop naar de verlenging beoordeelde een visitatiecommissie van de Stichting Beroepsopleiding Advocaten in opdracht van de NOvA de wijze waarop CPO-Dialogue zijn rol als uitvoeringsorganisatie vorm geeft. CPO-Dialogue scoorde ‘goed’ op alle vier de beoordeelde onderdelen, te weten eindkwalificatie, onderwijsleeromgeving, toetsing en kwaliteitszorg. ‘Goed’ is de hoogst haalbare kwalificatie en betekent dat de opleiding systematisch en over de volle breedte uitsteekt boven de gangbare basiskwaliteit.

Om goed te blijven aansluiten bij de huidige opleidingsbehoeften van advocaat-stagiaires, kantoren en de patroons, zijn de NOvA en de BA steeds bezig met het bijstellen en aanpassen van de opleiding. Dat is ook van belang om in te kunnen spelen op veranderende marktomstandigheden en technologische ontwikkelingen in de toekomst.

Aanpassingen

Recent werden de vakbeschrijvingen van alle vakken in de BA tegen het licht gehouden en, waar nodig, aangepast. Op korte termijn, per 1 maart 2017, komt er een nieuw systeem voor de beoordeling van de toetsresultaten. Cijfers worden dan ingeruild voor de kwalificatie ‘voldoende’ of ‘onvoldoende’, wat passender is bij een beroepsopleiding. Vóór 2013 werd er overigens ook al gewerkt met dit systeem.

Daarnaast gaat het vak Schriftelijke Vaardigheden van twee dagen onderwijs naar één dag. De groepen voor dat onderdeel worden wat homogener en er wordt flexibel ingeroosterd. De BA wordt ook ietsje goedkoper. En voor wie als startende advocaat-stagiaire al meer werkervaring heeft, komen er speciale groepen voor het Vaardigheden- en Ethiekonderwijs. Voorwaarde is wel dat daar voldoende animo voor is.

Op de langere termijn komen er waarschijnlijk nog meer veranderingen aan. De NOvA gaat in gesprek met de hele balie om vooruit te kijken naar ontwikkelingen die (startende) advocaten in de nabije toekomst raken en waar de opleiding een antwoord op moet geven. Daarbij valt te denken aan de toenemende diversiteit in de balie door de toenemende specialisatie, aan internationalisering en aan verdere ondersteuning door ICT.

Binnenkort plaatst de Orde de thema’s die naar voren komen tijdens die gesprekken (geanonimiseerd) op haar website. Uiteraard is CPO-Dialogue ook een gesprekspartner van de NOvA bij het vormgeven van de visie op de BA 2020.

Monique van de Griendt en Marianne van den Bosch: “De wereld van de advocatuur verandert razendsnel, dat heeft gevolgen voor de opleidingsbehoefte. Door in te spelen op toekomstige ontwikkelingen blijft de opleiding relevant en wordt de aansluiting met de praktijk beter. De opleiding is een mix tussen online leren en contactonderwijs, met ruimte voor individuele leerbehoeften. Deze werkvormen maken het doorvoeren van aanpassingen makkelijk. We hebben een groot en kundig netwerk van advocaten en andere professionals opgebouwd. Zij weten als geen ander wat de praktijk vraagt en wat een moderne advocaat moet kunnen.”

Terug naar overzicht

Aanbevolen artikelen