Journaal juni 2018

Het Journaal is een selectie van must-read nieuwsartikelen die een beeld geven van wat er allemaal verandert in de wereld van de advocatuur. Wat betekenen de veranderingen voor de Beroepsopleiding?

Hulplijn advocatuur van start

Voor advocaten is er nu een speciale hulplijn voor een vertrouwelijk gesprek wanneer het privé of op het werk tegenzit. Advocaten kunnen met persoonlijke problemen – zoals burn-out- en stressklachten, dementie, depressie, verslaving of bij problemen op kantoor of thuis – terecht bij het Team Vertrouwenspersonen.

De Lawyer-Statesman

Ben Heineman (Harvard), is een internationale autoriteit op gebied van ethiek voor bedrijfsjuristen en hoe advocaten hun collega’s in-house het beste kunnen steunen. In dit interview gaat hij in op de lessen die hij als general counsel van General Electric leerde en wat hij als het ideaal voor de ethisch handelende jurist ziet: de Lawyer-Statesman.

Ethiek en filosofie

De opmars van nieuwe (legal) tech is iets waar iedere jurist van op de hoogte moet blijven, want roept een enorme hoeveelheid nieuwe juridische en ethische vragen op. Dit rapport van Mckinsey ‘the economics of artificial intelligence’ gaat niet direct op legal tech per se in, maar wie zich afvraagt hoe een zelfsturende auto geprogrammeerd moet worden zodat deze zich goed en volgens de regels gedraagt, begeeft zich op het vlak van ethiek en filosofie. Advocaten hebben vaak het laatste woord.

Verantwoord experimenteren met rechtspraak

De rechtspraak wil experimenteren met alternatieve manieren van conflictoplossing. Het conceptwetsvoorstel Experimentenwet rechtspleging biedt daarvoor een wettelijke grondslag. De algemene raad van de NOvA staat hier positief tegenover, maar pleit voor aantal essentiële waarborgen.

Stageverklaringen

Het blijkt niet makkelijk om advocaat-stagiaires die niet optimaal functioneren hun stageverklaring te weigeren schrijft het College van Toezicht van de advocatuur. Controle op de kwaliteit komt soms pas aan het eind van de rit. De rol van mentoren is niet duidelijk vastgelegd en er is niet altijd duidelijk wie precies de prestaties van de stagiair beoordeelt schrijft Mr-online.

Het hof van discipline

Interessante uitspraak van het hof van discipline. De laatste floot een deken terug, omdat deze voor een partij in een langlopende letselschadezaak geen geschikte advocaat wilde aanwijzen voor wat hij als een kansloze procedure zag. Het besluit zou hinken op twee gedachten en niet op voldoende informatie berusten.

Uitspraak over psychische beperking stagiaire

Een uitspraak van de Raad van State stelt dat de BA voldoende rekening heeft gehouden met een psychische beperking van een advocaat-stagiaire die de BA moet verlaten na het driemaal niet behalen van een toets. “Van de examinatoren kan niet worden gevergd dat zij op eigen initiatief iedere vorm van tijdsdruk en spanning tijdens de mondelinge toets wegnemen,” aldus de Raad van State.

Terug naar overzicht

Aanbevolen artikelen