Maak kennis met de trainers en docenten van de BA – juli 2019

Aan de Beroepsopleiding Advocaten zijn 264 (advocaat-)trainers en docenten verbonden. Wat is hun achtergrond en waarom zetten ze zich in voor de BA? Tijd voor een nadere kennismaking. Deze keer vertellen Sander Lely, Arlette Schijns en Mick Veldhuijsen over hun werkzaamheden voor de BA én ze delen een waardevolle tip.

 Waarom hebben jullie ervoor gekozen om trainer of docent aan de BA te worden?

Sander Lely: ‘Het is fijn om als docent de advocaten in opleiding verder te kunnen brengen in hun ontwikkeling en kennis van het recht. Zeker op het vakgebied waarin je zelf werkzaam bent. Ik verzorg het vak bestuursprocesrecht. Dat is wellicht niet het meest spannende vak, maar door mijn praktijkervaring te delen, kan ik het wel een stuk boeiender en levendiger maken.’

‘Inmiddels ben ik al meer dan twaalf jaar docent, want ook in de oude beroepsopleiding verzorgde ik dit vak. In de beginfase van de huidige BA heb ik meegewerkt aan het opstellen van de toetsen en het afnemen van mondelinge examens. Voor mij geldt dat het geven van onderwijs een ideale combinatie vormt met het vak van advocaat; het houdt je scherp op ontwikkelingen in het vakgebied.’

Arlette Schijns: ‘Ik had het geluk deel te mogen uitmaken van de Commissie Kortmann: de commissie die in 2010 heeft geadviseerd over de nieuwe Beroepsopleiding en de contouren van de nieuwe opleiding heeft geschetst.  Ik ben sinds het eerste begin van de huidige BA als docent en nu als hoofddocent Burgerlijk recht verbonden aan de BA. Binnen de major Burgerlijk recht verzorg ik de onderdelen buitencontractuele aansprakelijkheid en schade/causaal verband. Het is fantastisch om als docent mede vorm te kunnen geven aan het gedachtegoed dat aan de BA ten grondslag ligt.’

Mick Veldhuijsen: ‘Binnen de BA geef ik vaardigheden- en ethiektrainingen. Dat doe ik al vanaf de start van de huidige BA, maar daarvoor al in de ‘oude’ beroepsopleiding. Zo’n jaar of twintig al en het gaat nooit vervelen. Sterker nog: het is voor mij een soort van permanente nascholing op het gebied van vaardigheden en het zorgt voor reflectie voor mij. Bij elke training denk ik wel aan een eigen dossier waarin zich iets voordeed op dat gebied. Dat is ook precies de reden waarom ik destijds als advocaat-trainer aan de slag ben gegaan.’

     
    Sander Lely                                                               Arlette Schijns                                       Mick Veldhuijsen

Wat is jullie achtergrond?

Schijns: ‘Ik heb in Nijmegen en Parijs rechten gestudeerd en in Antwerpen theaterwetenschap. Daarnaast heb ik de opleiding tot dramadocent gevolgd aan de Hogeschool voor de Kunsten in Arnhem. Sinds 2001 ben ik advocaat op het gebied van aansprakelijkheidsrecht en schadevergoedingsrecht. Na jarenlang als advocaat te hebben opgetreden voor de overheid en verzekeraars, werk ik nu bij Beer advocaten in Amsterdam, een kantoor dat exclusief voor slachtoffers optreedt. Zo treden we op voor de slachtoffers en nabestaanden van de schietpartij in Alphen aan de Rijn in 2011. Binnenkort wijst de Hoge Raad een belangrijk arrest in die zaak over de relativiteitseis.’

‘Naast mijn advocatenpraktijk verricht ik promotieonderzoek aan de VU. Ik doe onderzoek naar de mogelijkheden om het schadeverhaal te verbeteren voor slachtoffers van misdrijven. Een belangrijk thema, omdat nu nog te veel slachtoffers van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven verstoken blijven van een adequate schadevergoeding.’

Veldhuijsen: ‘Na mijn middelbare school heb ik in Londen een Business School gevolgd. Dat leidde tot een stage in New York op een internationaal reclamebureau. Daar kreeg ik het advies om een universitaire studie in mijn thuisland te volgen om zo hogerop te komen. Dat werd rechten. En -zoals ik toen dacht- als je rechten studeert, dan volg je een advocatenstage, net zoals medicijnenstudenten coschappen lopen. Nu, 28 jaar later, ben ik nog steeds advocaat. In mijn praktijk in Naarden doe ik alleen onroerend goed recht en psychiatrisch patiëntenrecht, dat niets met elkaar te maken heeft. Ook ben ik lid van de Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden.’

Lely: ‘Na een studie Nederlands recht aan de Universiteit Maastricht ben ik aan de slag gegaan als jurist bij verschillende gemeenten. Daarna heb ik gewerkt als hoofd juridische zaken bij Rijkswaterstaat. In 2003 heb ik de overstap gemaakt naar de advocatuur. Naast advocaat bij Paulussen advocaten in Maastricht, ben ik werkzaam als docent en als lid van de Raad van Discipline in ’s-Hertogenbosch. Die afwisseling ervaar ik als zeer prettig.’

Wanneer is voor jullie een opleidingsdag geslaagd?

Veldhuijsen: ‘Als de stagiaires zien en voelen dat wat hen geboden wordt waardevol is en dat ze daar de rest van hun carrière nog wat aan hebben. Dat het hun beroepsleven makkelijker maakt en dat ze dat ook oppakken. Zelf kreeg ik ooit een tip tijdens mijn eigen beroepsopleiding waarvan ik tot op de dag van vandaag profijt heb. Ik leerde dat ik bij lastige gesprekken in plaats van achterover leunen en wegschuiven van mijn bureau, beter een actieve houding kon aannemen en het gesprek kon overnemen; dat is een stuk effectiever.’

Lely: ‘Op het moment dat de stagiaires aangeven het bestuursprocesrecht toch leuker te vinden dan zij aanvankelijk hadden gedacht, dan is een opleidingsdag voor mij geslaagd.’

Schijns: ‘Een opleidingsdag is voor mij geslaagd als de stagiaires tenminste één nieuw inzicht hebben verworven. Dat overkomt mij zelf overigens ook. Ik herinner me een advocaat-stagiaire die na de opleidingsdag naar me toekwam en zei dat hij vol nieuwe inspiratie zat om een bepaalde zaak aan te pakken. Als ik het voor elkaar krijg de passie voor het vak wat aan te wakkeren bij de advocaat-stagiaires en dat ze door de toetsen heen kunnen kijken naar wat er aan de horizon voor moois gloort, dan is een dag voor mij ook geslaagd.’

Hebben jullie nog een tip voor de advocaat-stagiaires?

Lely: ‘Blijf altijd dichtbij jezelf. Ongeacht welk kantoor en/of rechtsgebied.’

Veldhuijsen: ‘De beste tip die ik kan geven is ‘doe normaal’. Blijf wel professioneel, maar ga je als advocaat-stagiaire niet aanstellen of belangrijk doen. Doe gewoon normaal in de omgang met mensen, dan word je het snelst voor vol aangezien.’

Schijns: ‘Als advocaat zijn we van oudsher geconcentreerd op het voeren van juridische oorlog. Zorg dat je tijdens je opleiding ook vaardigheden ontwikkelt die je in staat stellen om vrede te sluiten.’

Dit is deel 2 in de kennismakingsserie. Eerder vertelden René Klomp en Elke Vroemen over hun werkzaamheden en deelden ze een waardevolle tip.

Terug naar overzicht

Aanbevolen artikelen