Nieuws van de NOvA

Weerbaarheidtraining voor advocaat-stagiairs

De NOvA besteedt uitgebreid aandacht aan veiligheid en weerbaarheid van advocaten. Eind mei start in het arrondissement Rotterdam de eerste weerbaarheidstraining specifiek voor advocaat-stagiairs. Daarna volgen ook andere arrondissementen. Deze training wordt extra-curriculair aangeboden. Sinds 2020 biedt de NOvA een uitgebreid en kosteloos weerbaarheidspakket met trainingen, scans, noodknop en noodtelefoon. Er zijn ook weerbaarheidstrainingen specifiek voor advocaten met een cliënt in de EBI of op een afdeling Intensief Toezicht (AIT).

Vertegenwoordiger voor CCBE Young Lawyers Committee

De onlangs opgerichte Young Lawyers Committee van de CCBE (de Raad van Europese balies) houdt zich bezig met beleidskwesties die de jonge advocaat betreffen, zoals toegang tot – en aantrekkelijkheid van – het beroep van advocaat, loopbaanontwikkeling, welzijn en genderkwesties. Bent u een advocaat van onder de 40 jaar, geïnteresseerd om een inhoudelijke bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de Europese dimensie van het beroep van advocaat en wilt u de NOvA binnen de CCBE vertegenwoordigen? Bekijk de vacature

Abonneren op nieuws van de NOvA

Altijd direct op de hoogte zijn van nieuws van de NOvA dat u interesseert? Op www.advocatenorde.nl kunt u zich abonneren op nieuwsberichten over de onderwerpen waarover u geïnformeerd wilt worden: van veiligheid, strafrecht tot rechtsbijstand. Zodra op onze website een nieuwsbericht verschijnt met die tag, ontvangt u het bericht automatisch in uw mailbox. Zo bent u altijd direct op de hoogte van het NOvA-nieuws van uw keuze.

Hoe mag de NOvA u aanspreken?

Sinds kort wordt in Beheer Advocaten Registratie (BAR), waarin de NOvA gegevens van advocaten op het tableau bijhoudt, geen ‘geslacht’ meer gevraagd of getoond. Wel kunt u kiezen uit de gewenste aanspreekvorm in communicatie die u van de NOvA ontvangt, en hoe u op zoekeenadvocaat.nl wordt vermeld: heer, mevrouw of geen van beide. U kunt de aanspreekvorm desgewenst aanpassen via Mijn Orde. Doet u niets, dan blijft de NOvA de huidige aanspreekvorm hanteren. Advocaat-stagiairs die voor het eerst op het tableau komen, kunnen hun voorkeur voor een aanspreekvorm direct aangeven bij hun inschrijving via het aanmeldportaal.

Advocatenblad: keuze tussen papier of digitaal

Advocaten kunnen via Mijn Orde hun abonnement op het papieren Advocatenblad omzetten in een digitaal abonnement. Kantoorverantwoordelijken kunnen dat in één keer voor alle advocaten van een kantoor regelen. Wie voor een digitaal exemplaar kiest, krijgt deze via een link per e-mail toegestuurd.

 

Terug naar overzicht

Aanbevolen artikelen