Ontwikkelingen binnen de BA

Een update over de laatste ontwikkelingen binnen het centrale deel van de Beroepsopleiding Advocaten van de NOvA. Deze keer: nieuwe advocaat-stagiairs starten op Woudschoten, mootcourts voor cohort 2, uitbreiding beoordelaarspoule en de certificaatuitreiking van cohort 14.

Nieuwe advocaat-stagiairs starten op Woudschoten

Deze maand starten meer dan 500 advocaat-stagiairs op Woudschoten met de BA. Na de lange coronaperiode waarin we de start van de BA voor nieuwe advocaat-stagiairs in aangepaste vorm moesten aanbieden, kan deze groep weer als vanouds deelnemen aan een tweedaags programma met overnachting. Ook hebben we weer gasten uitgenodigd voor Laywers Tour, een variant op het tv-programma College Tour. Elke groep op Woudschoten krijgt de gelegenheid om hun gast het hemd van het lijf te vragen over zijn of haar vakgebied. Deze keer zijn dat Bart Stapert, Channa Samkalden, Mirjam Decoz, Natacha Harlequin en Robert Malewicz. We wensen de nieuwe advocaat-stagiairs veel succes met hun opleiding.

Integratieve dagen

In juni hebben de advocaat-stagiairs van cohort 2 van de BA vanaf 2021 in Amsterdam deelgenomen aan het mootcourt van integratieve dag 1. In februari van dit jaar moesten de advocaat-stagiairs van cohort 1 deze toets nog online via Zoom afleggen, maar gelukkig kon het deze keer wel in fysieke vorm op locatie. In deze nieuwsbrief is een artikel opgenomen waarin beoordelaars vertellen over hun ervaringen met het mootcourt.

Begin volgend jaar vindt naast integratieve dag 1 ook integratieve dag 2 plaats. Daarom is het nodig om de poule voor beoordelaars uit te breiden. Op de oproep daarvoor hebben we veel reacties gekregen. Medio september vinden de gesprekken met potentiële beoordelaars plaats.

Certificaatuitreiking cohort 14

Op 29 september is de certificaatuitreiking van cohort 14 van de BA 2013-2020. De uitnodiging voor deze feestelijke bijeenkomst hebben de advocaat-stagiairs ontvangen van de NOvA. De bijeenkomst vindt plaats bij de NOvA in Den Haag in de Monarch Tower. Gastspreker is Tweede Kamerlid voor de VVD Ulysse Ellian.

Terug naar overzicht

Aanbevolen artikelen