Ontwikkelingen in de BA

Wat zijn de laatste ontwikkelingen binnen de Beroepsopleiding Advocaten? Deze keer: het maken en inleveren van opdrachten en AI, veelgestelde vragen over de DLO en evaluatiegesprekken met beoordelaars. Op de Inspiratie- en Innovatiedag voor BA-professionals stond het thema generaties centraal. Verder nog een bijeenkomst voor HR-professionals en de expertgroep advocaat-stagiairs.

Het maken en inleveren van opdrachten en het gebruik van Artificiële Intelligentie

In het onderwijs maken de advocaat-stagiairs verschillende opdrachten. Voor deze opdrachten geldt uiteraard dat ze individueel moeten worden gemaakt zodat trainers en docenten de individuele competenties van de advocaat-stagiairs kunnen beoordelen.

Voor het gebruik van Generatieve Artificiële Intelligentie zoals ChatGPT heeft de Uitvoeringsorganisatie Beroepsopleiding Advocaten richtlijnen opgesteld. Er zijn twee basisprincipes:

  1. Je bent als advocaat-stagiair volledig verantwoordelijk voor wat je indient.
  2. Je ziet er als advocaat-stagiair op toe dat jouw werk ondubbelzinnig toelaat om te evalueren welke competenties jij als advocaat-stagiair verworven hebt.

Deze bij de UO geldende richtlijnen zijn opgenomen in de DLO bij Algemene informatie BA bij het onderdeel Onderwijs. Daarin staat wat wel en niet is toegestaan.

In de advocatuur wordt op verschillende manieren gebruik gemaakt van GenAI. Op 25 juni 2024 hebben we met een expertgroep een bijeenkomst gehad over de vraag hoe we GenAI in kunnen zetten in het onderwijs en hoe we daarmee om moeten gaan. Op 3 september 2024 bespreken we dit thema op een bijeenkomst met alle BA-professionals; de Update.

Veelgestelde vragen over de DLO

In de DLO vind je bij het onderdeel Algemene informatie in BA onder ‘De DLO’ nu ook veelgestelde vragen. Bekijk ze eens, je leest er handige tips.

Evaluatie door beoordelaars

Met de BA-professionals voeren we op regelmatige basis evaluatiegesprekken: ‘op de koffie-gesprekken’. In die term komt de laagdrempeligheid van deze gesprekken terug. We willen met hen in gesprek over hun persoonlijke ontwikkeling in de BA: waarin willen zij zich verder ontwikkelen en wat hebben ze daarvoor nodig?

Onlangs hebben we deze gesprekken met de beoordelaars gevoerd. In een gezamenlijke bijeenkomst keken zij terug en vooruit op hun rol als beoordelaar. Het leverde waardevolle gesprekken en initiatieven op rondom het thema om zo uniform mogelijk te beoordelen. Verder gaven de beoordelaars aan tevreden te zijn over de nieuwe DLO waarin ze de beoordelingsformulieren makkelijker kunnen invullen.

Generatiekloof

‘De jeugd van tegenwoordig weet niet meer wat hard werken is.’ En: ‘de oude garde wil niet mee met moderne veranderingen’. Is dat echt hoe verschillende generaties over elkaar denken? We zien in de hele arbeidsmarkt – en dus ook binnen de advocatuur en in de BA – een verschuiving in het waardenpatroon en de zienswijze van jonge professionals. Over de invloed van generatieverschillen op samenwerken gaf gastspreker Iris Gündel een verhelderende presentatie aan de BA-professionals op de Inspiratie- en Innovatiedag op 5 maart 2024.

Vernieuwing houdt teams en organisaties gezond en toekomstbestendig, gaf ze de deelnemers onder andere mee. Daarvoor is een goede samenwerking tussen de verschillende generaties essentieel. Dat werkt twee kanten op: benut de innovatie, energie en frisse blik van de jongere generatie, én maak gebruik van de ervaring, expertise en senioriteit van de meer ervaren collega’s.

Bijeenkomst voor HR-professionals

De UO werkt graag goed samen met alle kantoren waar advocaat-stagiairs en patroons werkzaam zijn. Dat doen we onder meer door eens per jaar een bijeenkomst voor HR-professionals te organiseren. Afgelopen maart vond weer een HR-bijeenkomst plaats.

Tijdens deze bijeenkomst op Woudschoten hebben we de aanwezige HR-professionals op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen in het onderwijs en de organisatie. Zo kregen zij een goed beeld van de BA en hoe die aansluit op de opleiding en begeleiding vanuit hun kantoor.

Verder hebben we het onder andere gehad over de communicatie met advocaat-stagiairs en over de oude en de nieuwe DLO. Ook was er veel interesse over veiligheid en inclusiviteit en wat we daarvoor doen. Natuurlijk was er ook ruimte voor tips en tops. De aanwezige HR-professionals waren over het algemeen erg positief over de BA en over de start op Woudschoten. Ook binnen hun kantoor horen ze goede geluiden van advocaat-stagiairs en patroons over de opleiding.

Expertgroep advocaat-stagiairs

In maart ontvingen we ook de expertgroep advocaat-stagiairs op Woudschoten: advocaat-stagiairs die optreden als vertegenwoordigers van hun groep en/of cohort en hun ervaringen binnen de BA met ons delen. We spraken onder andere over de DLO, over veiligheid en inclusiviteit, en over de integratie van AI in ons onderwijs. De deelnemers aan de expertgroep deelden nuttige feedback, die we direct meenemen in de doorontwikkeling van ons onderwijs en de toetsing.

Benieuwd naar de ervaringen van de advocaat-stagiairs die hebben deelgenomen aan de expertgroep? Lees dan in deze nieuwsbrief het artikel Onmisbare inbreng: de expertgroep advocaat-stagiairs.

 

Terug naar overzicht

Aanbevolen artikelen