Restitutie opleidingskosten BA

Door de coronamaatregelen heeft de Uitvoeringsorganisatie Beroepsopleiding Advocaten in 2021 en begin 2022 het onderwijs in de BA grotendeels online aangeboden. Dat heeft een besparing opgeleverd op de kosten voor de accommodatie voor de opleidingsdagen. Voor het opzetten en inrichten van het online onderwijs moesten ook extra kosten worden gemaakt. Er is vastgesteld dat het online onderwijs per saldo een besparing heeft opgeleverd.

Deze besparing restitueren we aan de hand van een verdeelsleutel. Het bedrag dat wordt gerestitueerd is afhankelijk van het cohort van de advocaat-stagiair en het onderwijs dat de advocaat-stagiair bij de Uitvoeringsorganisatie Beroepsopleiding Advocaten volgt.

De restitutie verloopt via de financiële administratie van het kantoor.

Het bedrag van de restitutie ziet op het jaar 2021 en begin 2022.

Terug naar overzicht

Aanbevolen artikelen