Beoordelaars gezocht

Update: het is niet meer mogelijk om u aan te melden als beoordelaar.

De Uitvoeringsorganisatie Beroepsopleiding Advocaten is nog op zoek naar beoordelaars voor de integratieve dagen. Heeft u interesse in het vervullen van deze rol? Dan ontvangen we graag een mail met motivatie, het rechtsgebied waarvoor u als beoordelaar wilt optreden (privaatrecht, bestuursrecht of strafrecht), en uw cv. De mail kan verstuurd worden naar info@beroepsopleidingadvocaten.nl onder vermelding van ‘beoordelaar integratieve dagen’.

Over de integratieve dagen
De integratieve dagen zijn een toetsonderdeel binnen de BA. Het zijn praktijksimulaties waarin de advocaat-stagiair wordt beoordeeld op de vraag in hoeverre hij of zij in staat is de geleerde vaardigheden en juridisch inhoudelijke kennis toe te passen en in hoeverre zijn of haar ethisch besef is ontwikkeld. De advocaat-stagiair neemt deel aan een privaatrechtelijk, bestuursrechtelijk of strafrechtelijk georiënteerde integratieve dag.

Integratieve dag 1 vindt plaats aan het einde van het eerste opleidingsjaar. De toetsvorm is een mootcourt. De advocaat-stagiair treedt, op basis van het door hem of haar voorbereide dossier, op ter zitting. De beoordelaars hebben de rol van rechter. Deze integratieve dagen vinden jaarlijks plaats in februari en juni.

Integratieve dag 2 vindt plaats aan het einde van het tweede opleidingsjaar. Hier bestaat de toetsvorm uit een andere complexe praktijksimulatie, zoals een onderhandeling of een getuigenverhoor. De eerste ronde is in februari 2023.

De beoordelaars
Op elke integratieve dag wordt de advocaat-stagiair door twee beoordelaars mondeling geëxamineerd. De beoordelaars geven ook ontwikkelingsgerichte feedback en leggen hun bevindingen en het eindoordeel vast op een beoordelingsformulier.

Om voor aanwijzing als beoordelaar door de examencommissie in aanmerking te komen, is praktijkervaring als advocaat of rechter in het privaatrecht of bestuursrecht, of als advocaat, rechter of officier van justitie in het strafrecht een vereiste. Ervaring met examinering is een pre. Vanzelfsprekend moet de beoordelaar ook goed kunnen luisteren, observeren en helder communiceren.

Om de beoordelaars voor te bereiden op hun rol, bieden we hun een verplichte, ééndaagse training aan. Daarnaast is er een digitale leeromgeving ingericht waarin alle relevante informatie over de integratieve dagen is opgenomen. Er wordt voorafgaand aan de toets een Zoomsessie georganiseerd om de beoordelaars van informatie te voorzien. Deze Zoomsessie wordt opgenomen.

Er is intussen al de nodige ervaring opgedaan door praktijkjuristen in hun rol van beoordelaars, in de eerste ronde van de mootcourts. Zij zijn enthousiast en vol energie aan hun rol begonnen, en samen leren en ontwikkelen we snel. We zien aanmeldingen voor nieuwe beoordelaars graag tegemoet.

 

 

 

Terug naar overzicht

Aanbevolen artikelen