Subsidieregeling Beroepsopleiding Advocaten voor advocaat-stagiairs in de sociale advocatuur

Sociaal advocatenkantoren kunnen vanaf 14 april 2022 een subsidie aanvragen voor advocaat-stagiairs die in 2022 starten of gestart zijn met de Beroepsopleiding Advocaten van de Nederlandse orde van advocaten. Deze subsidie dekt de totale kosten van de Beroepsopleiding en ongeveer 175 advocaat-stagiairs kunnen hier gebruik van maken. De subsidie kent een plafond van € 2,05 miljoen. De regeling wordt gesloten als de subsidie is benut. Wanneer deze regeling voor u van toepassing is, raden wij u aan om u zo snel mogelijk hiervoor in te schrijven bij de Raad voor Rechtsbijstand.

Voor wie geldt deze regeling
Deze regeling geldt voor twee groepen.

Allereerst geldt de regeling met terugwerkende kracht voor advocaat-stagiairs die a) in maart 2022 gestart zijn aan de beroepsopleiding, b) voldoen aan de voorwaarden én c) binnen 12 weken na publicatie van de regeling de subsidie aanvragen (uiterlijke datum: 6 juli 2022).

Ten tweede geldt de regeling voor de advocaat-stagiairs die a) voldoen aan de voorwaarden en b) in de komende cohorten starten.

De subsidie is beschikbaar voor de komende cohorten totdat de subsidie op is, of de datum 1 december 2025 bereikt is.

Aanvragen vanaf 14 april 2022
Op de website van de Raad voor Rechtsbijstand kunt u meer informatie vinden. Bekijk de regeling om te zien of u in aanmerking komt voor de subsidie. Is dit het geval, dan kunt u vanaf 14 april 2022 – maar vóór 6 juli 2022 – een subsidie-aanvraag doen via dit aanvraagformulier van de Raad voor Rechtsbijstand.

Achtergrond subsidieregeling
Op voorstel van de NOvA heeft de Raad voor Rechtsbijstand in 2021 de subsidieregeling voor de eerste keer beschikbaar gesteld. De regeling was een succes. 175 advocaat-stagiairs hebben er vorig jaar gebruik van gemaakt. Het plafond van de regeling was binnen een jaar bereikt. Uit de evaluatie van de regeling blijkt verder dat advocaat-stagiairs uit het gehele land en met diverse specialisaties gebruik hebben gemaakt van de regeling. Dit toont aan dat de regeling bijdraagt aan een goede landelijke dekking van sociaal-advocaten.

De NOvA heeft bij minister Weerwind voor Rechtsbescherming succesvol gepleit voor verlenging van de regeling onder dezelfde voorwaarden zodat weer 175 stagiairs van deze regeling gebruik kunnen maken.

“Dit geeft wederom een belangrijke impuls aan de jonge aanwas onder sociaal advocaten,” aldus AR-lid Bernard de Leest (portefeuillehouder gefinancierde rechtsbijstand). “Veel kantoren in de sociale advocatuur kunnen het zich niet meer permitteren om nieuwe advocaten op te leiden. Dat brengt de continuïteit van de sociale advocatuur in gevaar. Daarom heeft de NOvA gepleit voor verlenging van de regeling.”

Terug naar overzicht

Aanbevolen artikelen