“Samen maken we de koppeling met de praktijk sterker”

De Beroepsopleiding Advocaten is inmiddels zo’n anderhalf jaar actief in de huidige vorm. De directie bestaande uit Monique van de Griendt, directeur van Dialogue BV, en ‪Marianne van den Bosch‬, directeur Opleidingen CPO, blikt terug op de afgelopen periode.

Wat is jullie algemene gevoel terugkijkend op de afgelopen periode?

“Het gevoel dat overheerst is dat we in korte tijd veel ontwikkeld en gebouwd hebben. We hebben als beroepsopleiding al veel stappen gezet.”

Toch is er ook kritiek, met name vanuit het eerste cohort. Hoe kijken jullie daar tegenaan?

“De beroepsopleiding duurt drie jaar en bestaat uit verschillende onderdelen. Het eerste cohort is bij alle onderdelen als eerste aan de beurt. Het is dan ook niet te vermijden dat deze stagiaires geconfronteerd worden met kinderziektes én met ons voortschrijdend inzicht en dat van de docenten en trainers. Wanneer wij zien dat iets in de praktijk anders uitpakt dan verwacht, zoeken we direct naar mogelijkheden tot verbetering. Echter, het eerste cohort heeft daarvan dan al ‘last’ gehad. Dat vinden we heel vervelend, en proberen we natuurlijk tot een minimum te beperken. We realiseren ons bovendien heel goed dat het eerste cohort ook nog eens te maken heeft met een kantooromgeving die nog niet aan de nieuwe opleiding en de daarmee gepaard gaande werkdruk gewend is. ”

Wat hebben jullie al gedaan om zaken te verbeteren?

“Kijkend naar een belangrijk onderdeel van de opleiding, de Digitale Leeromgeving, is deze veel gebruiksvriendelijker gemaakt. Stagiaires vinden nu makkelijker hun weg. Daarnaast hebben we veel aandacht besteed aan een evenwichtigere roostering. De omvangrijke roosters zijn bovendien eerder beschikbaar. We monitoren de deelnemersevaluaties continu en bespreken deze met de docenten en trainers. Dit leidt steeds tot aanpassingen in het klassikale en digitale onderwijs en in de keuze voor het materiaal. We zijn met de Orde in overleg over enkele vakbeschrijvingen en vervolmaken het zorgvuldige proces van toetsontwikkeling en digitale toetsafname. Het is maar een greep; het team is elke dag bezig met de vraag wat er verbeterd kan worden.”

Wat kan het eerste cohort nog aan verbeteringen van jullie verwachten?

“We gaan zorgen voor nog meer afstemming tussen het onderwijs en de toetsen. Ook zullen we duidelijker communiceren over de toetsinhoud zodat stagiaires beter weten wat ze kunnen verwachten. Communicatie naar en met onze stakeholders heeft onze volle aandacht; we willen deze verder verbeteren. Tevens gaan we een aantal extra services bieden. Allereerst kunnen patroons, tegen betaling, toegang krijgen tot de lesmodules in de Digitale Leeromgeving. Daarnaast gaan we speciaal voor het eerste cohort studiebegeleiders inzetten. Zij kunnen extra ondersteuning bieden aan stagiaires die moeite hebben met bepaalde lesstof.”

Hoe verlopen het 2de, 3de en 4de cohort?

“Natuurlijk hebben we ook hier te maken met zaken als roosterwijzigingen en uitval van docenten door ziekte, maar al met al verlopen deze cohorten soepel.”

Hoe blijven jullie in de toekomst werken aan de kwaliteit van de beroepsopleiding?

“We zijn en blijven continu bezig met verbetering van de kwaliteit. De kwaliteitscirkel Plan-Check-Do-Act is in al onze processen leidend. Na iedere evaluatie stellen we waar nodig direct zaken bij. Zo werken we binnen de opleiding altijd met actuele processen en actueel materiaal. Samen met de Orde, de docenten, de trainers, de vraagontwikkelaars en de Examencommissie maken we de Beroepsopleiding Advocaten steeds beter en de koppeling met de praktijk sterker.”

Terug naar overzicht

Aanbevolen artikelen