“Je moet nu investeren, maar krijgt daar straks een veel completere stagiaire voor terug”

In iedere nieuwsbrief nemen we een kijkje achter de schermen. Dit keer praten we met Jurgen Peters. Jurgen is al 32 jaar actief als advocaat. Naast zijn werkzaamheden vanuit zijn eigen kantoor Justum Advocaten & Mediators, is hij al 30 jaar als vaardighedentrainer verbonden aan de Beroepsopleiding Advocaten.

Jij was als vaardighedentrainer jarenlang actief binnen de ‘oude’ Beroepsopleiding. Hoe heb je deze ervaren?

“Binnen de oude Beroepsopleiding was een vast trainerscorps actief; een hechte club die veel onderling overleg had. We werkten veelal in koppels. En hoewel het basisprogramma vaststond, kregen de koppels veel vrijheid om daarin eigen accenten te leggen. Zo kon het dus gebeuren dat groep A net even een andere training kreeg dan groep B. We bewaakten als trainers de kwaliteit uiteraard wel, maar deden dat lang niet zo professioneel als nu het geval is.”

Wat is je algemene indruk van de ‘nieuwe’ Beroepsopleiding?

“Wat mij sterk opvalt, is de organisatie erachter. Bij Dialogue BV, waarmee ik dan zelf vaak contact heb, zie ik zeer betrokken mensen die keihard werken aan hun product. Ze werken daarbij nauw samen met ons als trainers. En wij zien ook dat onze feedback, en die van de stagiaires, wordt meegenomen in de verbeteringen. Natuurlijk staat deze opleiding nog in de kinderschoenen en zijn er schoonheidsfoutjes, maar de organisatie pakt verbeterpunten actief op.”

Wat zie jij als de belangrijkste veranderingen ten opzichte van de ‘oude’ Beroepsopleiding?

“De opleiding is modern, onder andere door de inzet van de Digitale Leeromgeving. Als trainers zijn wij, dankzij regelmatig onderling contact en de evaluatiegesprekken, veel nauwer betrokken bij de stagiaires. De studiebelasting voor de stagiaires is hoger; dat vinden zijzelf en hun kantoren soms lastig. Echter, er is een commitment afgegeven tot kwaliteitsverbetering en dus moet je investeren. Uiteindelijk krijg je daar wel een veel completere stagiaire voor terug.”

Welke toekomstwensen heb je nog, kijkend naar de Beroepsopleiding?

“Ik denk dat de ingeslagen weg, de juiste weg is. Door voortdurend te screenen en contact te houden met het werkveld kan verdere verbetering gezocht worden. We moeten ons steeds afvragen: ‘Werpt wat we doen vruchten af? ‘ en ‘Bieden we wat stagiaires willen en nodig hebben?’. Zo speelt de opleiding optimaal in op veranderingen. Tenslotte staat ‘de advocaat’ al lang niet meer op een voetstuk; wij moeten tegenwoordig echt vertrouwde adviseurs zijn. Daar ligt een grote taak, voor de kantoren en voor de Beroepsopleiding.”

Terug naar overzicht

Aanbevolen artikelen