Wat leer je van de trainers- en docentenopleiding? Een trainer en docent aan het woord.

De BA-trainers- en docentenopleiding is dit jaar van start gegaan. Een groep (hoofd)docenten en ethiek- en vaardighedentrainers volgt momenteel de vierdaagse opleiding. Het doel is om deelnemers te helpen om didactische vaardigheden en activerende leervormen toe te passen tijdens de opleidingsdagen. Hoe wordt de opleiding ervaren? We vragen het docent Vera Textor en trainer Glenda Raap.

De opleiding is ook bedoeld om de kwaliteit van trainers en docenten te waarborgen. De opzet van de training is zo dat de deelnemers bezig zijn om persoonsgericht en activerend onderwijs geven zelf te ervaren. Men switcht voortdurend tussen de rol van deelnemer en trainer. Er is theorie natuurlijk, maar het geleerde in de praktijk brengen staat voorop. En na het ‘doen’ is er altijd reflectie.

Glenda Raap startte in 2016 als trainer bij de BA. Ze is advocaat-trainer vaardigheden en heeft een praktijk in Almere waar ze zich als advocaat en mediator bezighoudt met personen- en familierecht. Raap heeft inmiddels drie van de vier trainingsdagen gevolgd.

Sparren met elkaar

‘Ik heb eind november nog één trainingsdag te gaan. Ik vind het zeer waardevol om deze training samen met medetrainers en docenten cognitief onderwijs te volgen. Aan de hand van de theorie sparren we over wat belangrijk is in het geven van onderwijs, delen we wat werkt en praten we over hoe het anders kan.’

‘Met elkaar praten en van elkaar leren is erg waardevol, omdat het een gemêleerde groep is. Een voorbeeld van wat we bespreken is hoe je moet omgaan met emoties en onderstromen in de groep, en hoe je advocaat-stagiaires in de leerstand krijgt. Dat is anders voor trainers dan voor docenten.

Als vaardighedentrainer heb je daar over het algemeen meer zicht op en tijd voor, omdat vaardigheden een langer lopende module is met een vaste groep. Dus daar kun je gemakkelijker bereiken dat de advocaat-stagiaires als groep goed met elkaar optrekken. Bij de cognitieve vakken hebben docenten die tijd en vaste groep niet. Hoe je mensen in de leerstand krijgt, vereist voor hen een andere aanpak. Zo leer je van elkaar.’

Afrondingsceremonie

‘Ook van de andere trainers pik je dingen op. Zo hebben we een leuke afrondingsceremonie geleerd van een van de deelnemers. Die komt er in het kort op neer dat je een dag kunt afsluiten met het geven van een compliment/advies/bedankje aan elkaar door middel van het rondgooien van een mandarijntje.’

‘Ik ben door deze training me ook bewuster geworden van wat goed voelt en prettig is voor deelnemers aan een opleidingsdag. Daarmee kun je als trainer zelf ook weer bewuster omgaan. Ik vind het heel nuttig dat CPO-Dialogue de trainers zo de kans geeft om zich verder te ontwikkelen.’

Vera Textor is hoofddocent omgevingsrecht bij de BA. Zij is advocaat bestuursrecht en omgevingsrecht bij Nysingh advocaten en notarissen. Textor heeft op het moment van interviewen dag één van de training gevolgd.

‘De eerste trainingsdag vond ik de tijdsinvestering al waard. Ik vond het een inspirerende bijeenkomst. Advocaten zijn vaak op de inhoud gericht en hebben de neiging om vanuit de inhoud te reageren. We zijn goed in staat om de inhoudelijke kennis onszelf eigen te maken, maar voor het bijspijkeren van vaardigheden is het fijn om dat onder begeleiding van CPO-Dialogue te kunnen doen.’

In de leerstand

‘Ik had al meteen profijt van de training in de dagelijkse praktijk. Ik geef namelijk ook trainingen aan cliënten. Als advocaat ben je gewend om direct met de inhoud aan de slag te gaan, maar nu heb ik eerst stilgestaan bij de vraag hoe je mensen in de leerstand krijgt. Het is dus bij iedereen toepasbaar, ook naast de opleidingsdagen van de BA.’

‘De tips die we kregen en onderling hebben uitgewisseld, hebben geholpen. Denk bijvoorbeeld aan zaken als: hoe creëer je een veilige omgeving? Dan worden ook de drempels lager om je eigen problemen als voorbeeld te gebruiken. Let ook op de locatie en of mensen in een goede ruimte zitten met de juiste temperatuur. Heel basaal, maar belangrijk.’

Juiste randvoorwaarden creëren

‘Eerst de juiste randvoorwaarden creëren, dan komt de boodschap, de inhoud, beter over. Daarvan ben ik me nu meer bewust. Ik heb dit laten evalueren bij een training die ik onlangs heb gegeven en het blijkt echt dat de boodschap dan beter overkomt. Mijn ervaring is dus dat de training ook buiten het geven van onderwijs in de BA toepasbaar is. Bij cliënten, maar vergeet ook de rechtszaal niet. Ook daar wil je immers dat de boodschap overkomt.‘

Terug naar overzicht

Aanbevolen artikelen