Werk in uitvoering

Waaraan werkt de BA? We vertellen er graag over. Deze keer nieuws over de expertgroep, praktijkgericht opleiden en Woudschoten.

Expertgroep

Op Woudschoten hebben we een interactieve werksessie gehouden met de zogenaamde expertgroep over het thema praktijkgericht opleiden. In de expertgroep zitten de vertegenwoordigers van de verschillende groepen uit lopende cohorten. Specifiek voor de major Burgerlijk recht en Strafrecht, de minor Bestuursrecht en de modules 3, 5 en 6 van Vaardigheden hebben zij meegedacht over casuïstiek die aansluit bij de praktijk. Ze hebben ideeën aangedragen en goede suggesties gedaan voor wat ze terug zouden willen zien in het programma van de Beroepsopleiding. Het leverde waardevolle input op voor ons, bijvoorbeeld feedback op de opdrachten. Dat kan in de vorm van een antwoordmodel of door de opdracht tijdens de opleidingsdag meer uitgebreid te bespreken. 

In een bijeenkomst met de expertgroep eerder dit jaar hebben we gesproken over de DLO. Wat is prettig aan de DLO, aan welke functies bestaat behoefte? De ideeën die hieruit naar voren zijn gekomen proberen we uit in een afgeschermde omgeving. Daarin kunnen leden van de expertgroep experimenteren met nieuwe functionaliteiten alvorens ze ter beschikking te stellen aan iedereen. 

Praktijkgericht opleiden: Rechtsingang en bewijsrecht

Hoe kunnen we het onderdeel Rechtsingang en bewijsrecht meer praktijkgericht en interactief aanbieden? Deze vraag stond centraal op de evaluatiebijeenkomst waaraan alle docenten van dit onderdeel van de major en minor Burgerlijk recht deelnamen. Met elkaar hebben we ideeën en ervaringen uitgewisseld. Door bijvoorbeeld filmpjes in de DLO op te nemen kan de powerpointpresentie worden ingekort. Daardoor ontstaat meer tijd voor het bespreken van praktijksituaties en interactie tijdens de opleidingsdagen.

Woudschoten

In september zijn 468 nieuwe advocaat-stagiaires begonnen aan de Beroepsopleiding Advocaten. Het is alweer het elfde cohort. De start was traditioneel op Woudschoten. Net als velen voor hen, maakten zij kennis met de kernwaarden van de advocatuur, het gedrags- en tuchtrecht en de rol van de advocaat in de rechtsstaat. We wensen de nieuwe stagiaires veel succes!

Op Woudschoten hebben we ook een cohort uitgezwaaid. 350 advocaat-stagiaires van cohort 6 hebben het certificaat en hun stageverklaring ontvangen. Hun Beroepsopleiding Advocaten is daarmee afgerond. Voor deze stagiaires geldt: alle goeds voor een mooie toekomst in de advocatuur gewenst. 

Terug naar overzicht

Aanbevolen artikelen