Werk in uitvoering januari 2020

Waaraan werkt de BA? We vertellen er graag over. Deze keer nieuws over Woudschoten.

Woudschoten
We zijn druk bezig met de voorbereiding voor Woudschoten. In maart start een nieuwe grote groep advocaat-stagiaires met de BA. Ook nemen we met een feestelijke certficaatuitreiking afscheid van stagiaires die de Beroepsopleiding alweer hebben afgerond.

Het programma voor Woudschoten hebben we op een paar onderdelen doorontwikkeld. Zo gaan de stagiaires bij de workshop retorica aan de hand van een actueel onderwerp aan de slag met beïnvloeden en overtuigen. Kunnen zij de verdediging van hun standpunt in de actuele kwestie goed voor het voetlicht brengen?

In het ethiekonderwijs bieden we de stagiaires voortaan direct een helder overzicht van het inhoudelijk kader van de regelgeving rondom ethiek zodat ze de juiste bepalingen snel terug kunnen vinden. Vervolgens gaan we aan de hand van een actuele casus aan de slag met de regelgeving. Anders dan voorheen krijgen de stagiaires nu voorbereidingstijd om op te zoeken welke regels van toepassing zijn en argumenten te bedenken voor de wijze waarop ze de kwestie aan zouden pakken. Zo kunnen zij zich goed voorbereiden op vragen tijdens de plenaire sessie. Met deze aanpak stimuleren we ook weer een actieve deelname.

Nieuw is ook een diagnostische zelftoets die de stagiaires aan het einde van de tweedaagse op Woudschoten maken. Aan de hand van deze toets ontdekken de stagiaires of zij voldoende bekend zijn met de regelgeving rondom ethiek of dat zij in de voorbereiding op module 2 van Ethiek bepaalde onderdelen nog nader moeten bestuderen. Deze test benadrukt het belang van kennis van de regelgeving rondom ethiek.

Terug naar overzicht

Aanbevolen artikelen