Aanmelden voor bijspijkermodules nu mogelijk

Advocaat-stagiairs die na het afleggen van de basistest van de Nederlandse orde van advocaten kennishiaten constateren, kunnen hun kennis bijspijkeren en actualiseren. Hiervoor biedt de Uitvoeringsorganisatie Beroepsopleiding Advocaten voor de rechtsgebieden Privaatrecht, Bestuursrecht en Strafrecht een bijspijkermodule aan.

Aanmelden voor de bijspijkermodule(s) kan via het aanmeldingsformulier.

Terug naar overzicht

Aanbevolen artikelen