DilemmApp

De NOvA heeft een DilemmApp  om beroepsethiek op een speelse en inspirerende wijze onder de aandacht van de balie te brengen. Met de app wil de NOvA de discussie over dilemma’s binnen de advocatuur bevorderen en het bewustzijn vergroten. Iedere twee weken is er een nieuwe dilemma waarin wordt gekeken naar het persoonlijk, organisatie- en maatschappelijk belang.

Reageren en discussiëren

Via de app kunt u reageren en met andere advocaten discussiëren. Twee weken na publicatie van het dilemma plaatst de NOvA een slotopmerking, waarin de mogelijke overwegingen voor en tegen een bepaalde keuze op een rijtje worden gezet. De dilemma’s gaan bijvoorbeeld over het verrichten van een vriendendienst. De helft van de respondenten geeft aan in zo’n geval niet als advocaat te willen optreden maar wel bereid te zijn om mee te denken. Een ander voorbeeld is het dilemma wat te doen als u weet dat uw cliënt in de rechtszaal liegt. Beschermt u in het kader van een goede rechtsbedeling uw cliënt, of volgt u artikel 21 van het Wetboek van Burgelijke Rechtsvordering?

Heeft u een eigen dilemma? Stuur dit naar communicatie@advocatenorde.nl

Download de app

De NOvA DilemmApp is gratis te downloaden in de App Store (iOS)of Google Play Store (Android). Let op: selecteer de app met het blauwe logo en de witte pijlen. Als u voor de eerste keer de app opent, wordt om een wachtwoord gevraagd. Vul hier in: Advocaat! Deelname aan de app is anoniem, niet herleidbaar tot personen / telefoonnummers en kosteloos.

Terug naar overzicht

Aanbevolen artikelen