Duurzaam contracteren en de rol van trusted advisor

Binnen de Beroepsopleiding Advocaten hameren we vaak op de rol van de advocaat als ’trusted advisor’. Een manier van werken die goed past binnen het concept van ’trusted advisor’ is duurzaam contracteren. Ook wel conscious co

In het juridisch domein is een kentering gaande.

De is ingegeven door onze snel veranderende wereld met elkaar in rap tempo opvolgende technologische en maatschappelijke ontwikkelingen. Denk aan: robotisering, drones, taxidienst Uber (deeleconomie) en verlies van vertrouwen in instituties zoals banken. De wetgever kan dit allemaal niet zo snel bijbenen. Laat staan de juristen en advocaten die hierop moeten inspelen en die de wetgeving moeten toepassen. Partijen die met elkaar in zee gaan kunnen minder rekenen op heldere wetten en zullen hun zaken goed, liefst duurzaam, in contracten moeten vatten.

Maar er is meer aan de hand.

Er sluimert onvrede over de huidige manier van werken door juristen. Over de discrepantie tussen ‘recht’ en de beleving van ‘rechtvaardigheid’. Over het niet aansluiten van contracten bij de business en de waarden van de betrokken partijen. De huidige rechtspraktijk hanteert vrijwel uitsluitend overeenkomsten, die als hoofddoel hebben risico’s af te dekken voor als het misgaat en vast te leggen wie dan aansprakelijk is. Bij het opstellen is niet het geheel, maar het eenzijdige belang van de cliënt leidend, ten koste van de ander.

Internationaal is een andere, meer duurzame benadering ontstaan, die van ‘integrative law’.

Deze gaat uit van het paradigma win-win, van creativiteit en samenwerking, duidelijkheid, openheid, ‘gewoon’ taalgebruik met zo min mogelijk jargon, vertrouwen en een goede relatie. Dat vraagt andere competenties van juristen. En een ander soort contracten: meer bewuste contracten de zogenaamde ‘conscious contracts’.

Bij een conscious contract bouwen de partijen sterke relaties met elkaar op

Deze relaties zijn gebaseerd op basis van een gedeelde visie, missie en waarden. De focus op deze kwesties bij de start van een contractuele relatie vormt het kader om eventuele conflicten die in de relatie kunnen ontstaan zelf op te kunnen lossen. En niet te verzanden in een eindeloze juridische strijd die de relatie vertroebelt en waar de cliënt niet beter van wordt. Deze manier van werken past helemaal binnen het concept van ‘trusted advisor’.

 

Terug naar overzicht

Aanbevolen artikelen