Nieuws van de NOvA: Visitatiecommissie BA

Deze zomer zal de eerste visitatie van de vernieuwde Beroepsopleiding Advocaten plaatsvinden. De algemene raad van de NOvA heeft daartoe op 17 juni de visitatiecommissie ingesteld en de leden van deze commissie benoemd.

De visitatiecommissie zal de kwaliteit van de Beroepsopleiding beoordelen aan de hand van het vastgestelde Kwaliteits- en accreditatiekader. De leden zijn voorgedragen vanuit de drie onderwijsaanbieders: UO, LFS en De Brauw. De visitatiecommissie bezoekt de Law Firm School in juli en de visitatie van de UO en De Brauw Blackstone Westbroek vinden in september dit jaar plaats.

 

Terug naar overzicht

Aanbevolen artikelen