Onderwijs en toetsing in de BA in coronatijd: een overzicht

Tot de zomer hebben we al het onderwijs in de BA volledig online aangeboden. Inmiddels heeft het kabinet de veiligheidsmaatregelen wat versoepeld waardoor er weer mogelijkheden zijn om ook fysiek onderwijs te verzorgen.

Graag geven we een overzicht van de wijze waarop we het onderwijs tot het einde van het jaar aanbieden, met daarbij de voorzorgsmaatregelen die wij hebben getroffen.

Combinatie fysiek onderwijs en online-onderwijs
Bij de inrichting van het onderwijs tot het einde van dit jaar hebben we nadrukkelijk gezocht naar een goede balans tussen het aanbieden van de verschillende onderwijsactiviteiten en de beperkingen waarmee we te maken hebben. Voorop staat dat we voor alle betrokkenen een zo veilig mogelijke omgeving willen creëren.

Tot en met december 2020 bieden we een combinatie van online-onderwijs en fysiek onderwijs aan:

  • De opleidingsdagen van Beroepsattitude en beroepsethiek (met uitzondering van de introductiemodule op Woudschoten), Vaardigheden en Schriftelijke vaardigheden worden vanaf week 35 weer in fysieke vorm op een van onze opleidingslocaties verzorgd. De voorbereiding van deze vakken vindt zoals gebruikelijk plaats in de digitale leeromgeving (DLO).
  • De opleidingsdagen van de cognitieve vakken en van ADR blijven we vanaf week 35 aanbieden in een virtual classroom in de DLO. Ook de voorbereiding van deze vakken vindt plaats in de DLO. Het onderwijs in de virtual classroom breiden we uit van 1,5 uur naar 3 uur per dagdeel.
  • Voor de introductiemodule op Woudschoten hebben we in plaats van een tweedaags programma, een programma van één dag samengesteld (drie dagdelen contactonderwijs). De advocaat-stagiairs volgen het programma met een groep van maximaal 40 deelnemers. Omdat in deze opzet niet alle gebruikelijke onderdelen aan bod komen, ontwikkelen we voor die onderdelen online activiteiten voor de digitale leeromgeving.
  • De evaluatie- en eindgesprekken vinden online plaats via videobellen.

Een van de beperkingen die in onze besluitvorming een rol heeft gespeeld, is het feit dat niet alle opleidingslocaties de mogelijkheid hebben om de voorgeschreven 1,5 meter afstand te kunnen houden bij groepen van ca. 30 personen. Omdat fysiek onderwijs vanwege de onderlinge interactie tussen advocaat-stagiairs en de trainers in het ethiek- en vaardighedenonderwijs nadrukkelijk toegevoegde waarde heeft en de groepen hier kleiner zijn, hebben we besloten om de beperkte ruimte die we tot onze beschikking hebben, daarvoor in te zetten.

Uit de evaluaties van de advocaat-stagiairs blijkt dat het online-onderwijs voor zowel de cognitieve vakken als het ethiek- en vaardighedenonderwijs over het algemeen als een positief alternatief voor de fysieke opleidingsdagen is ervaren.

Toetsing

De afgelopen periode zijn verschillende toetsen op de eigen kantoor- of thuiswerkplek afgenomen. De ervaringen daarmee zijn positief. Uit de toetsevaluaties komt zelfs naar voren dat de advocaat-stagiairs het maken van de toets op hun eigen werkplek als minder stressvol hebben ervaren en zich ook beter konden concentreren.

Omdat door de coronamaatregelen toetsing op de vaste locatie niet mogelijk is, heeft de examencommissie besloten om het toetsbeleid van de afgelopen periode voort te zetten. Dat betekent dat de tot het einde van 2020 geplande toetsen op de eigen kantoor- of thuiswerkplek worden afgenomen.

De opleidingslocaties

Op de onderwijslocaties leven we de coronavoorschriften na. We volgen de ontwikkelingen op de voet en conform de richtlijnen van het RIVM. Dat betekent bijvoorbeeld concreet dat onderwijsruimtes groter zijn dan gebruikelijk zodat we de 1,5 meter afstand kunnen waarborgen.

Ook van de advocaat-stagiairs verwachten wij dat zij zich op de opleidingslocaties aan de coronavoorschriften houden. Dat betekent onder meer dat zij 1,5 meter afstand houden en dat ze zich afmelden bij verkoudheidsklachten zoals koorts of hoesten.

We zijn blij dat we een deel van ons onderwijs weer fysiek kunnen aanbieden, maar we zijn ons er ook van bewust dat hierin verandering kan komen door actuele ontwikkelingen rondom het coronavirus. Mocht dat het geval zijn, dan informeren we de betrokkenen daarover zo spoedig mogelijk.

Wanneer u vragen heeft, dan kunt u contact met ons opnemen via info@cpodialogue.nl of 088 0595 700.

Terug naar overzicht

Aanbevolen artikelen