Ontwikkelingen binnen de BA

Een update over de laatste ontwikkelingen binnen de Beroepsopleiding Advocaten van de NOvA. Deze keer: nieuwe advocaat-stagiairs weer gestart op Woudschoten, inhaaldagen voor het onderwijs in de BA2013-2020 en onderwijs op locatie met coronatoegangsbewijs.

Nieuwe advocaat-stagiairs gestart op Woudschoten

In september zijn 533 nieuwe advocaat-stagiairs gestart met de BA. Het is het tweede cohort dat onderwijs volgt in de vernieuwde BA. Gelukkig kon de start door de versoepeling van de coronamaatregelen weer plaatsvinden op Woudschoten. Deze keer overigens wel nog in aangepaste vorm: in kleinere groepen en zonder overnachting. Dat betekende dat verspreid over maar liefst 10 dagen 31 opleidingsgroepen kennis hebben gemaakt met onder meer de kernwaarden van de advocatuur en de gedragsregels. Samen dineren was ook weer mogelijk, uiteraard met de inmiddels traditionele pubquiz. Voorafgaand aan het diner vertelden, wisselend per dag, de Stichting Jonge Balie Nederland respectievelijk Lawyers for Lawyers over hun organisatie. We wensen alle advocaat-stagiairs veel succes met hun opleiding.

Inhaaldagen voor advocaat-stagiairs BA 2013-2020

Advocaat-stagiairs die onderwijs of een toets moeten inhalen, kunnen dat in principe doen bij een van de navolgende cohorten. Vanwege de invoering van de vernieuwde BA vanaf maart 2021 is dat niet in alle gevallen meer mogelijk. Daarom zijn inhaaldagen gepland. Op de website is het rooster daarvoor opgenomen.

Onderwijs op locatie en coronatoegangsbewijs

Met ingang van augustus biedt de Uitvoeringsorganisatie Beroepsopleiding Advocaten het onderwijs weer fysiek op de onderwijslocaties aan. Het kabinet heeft besloten dat per 25 september 2021 een coronatoegangsbewijs noodzakelijk is voor onder meer een bezoek aan een horecagelegenheid. Onderzocht is of onze opleidingslocaties onder deze maatregel vallen, en dat blijkt het geval. De opleidingslocaties dienen als geheel te worden beschouwd als horecagelegenheid. Daarom zijn ze verplicht om de coronatoegangsbewijzen van hun bezoekers te controleren.

Dit betekent dat advocaat-stagiairs, trainers en docenten de opleidingslocatie alleen kunnen betreden als zij een geldig vaccinatiebewijs of een coronaherstelbewijs kunnen laten zien, met daarbij een identiteitsbewijs. Beschikken zij niet over een geldig vaccinatiebewijs of een coronaherstelbewijs, dan hebben zij nog de mogelijkheid om zich voorafgaand aan een opleidingsdag te laten testen bij een testaanbieder die is aangesloten bij Testen voor toegang.

Concreet betekent dit voor advocaat-stagiairs dat zij zonder geldig coronatoegangsbewijs niet kunnen deelnemen aan de voor hen geplande opleidingsdagen. Zij worden uiteraard in de gelegenheid gesteld om de opleiding binnen de stagetermijn af te ronden. Zij moeten het onderwijs dan inhalen. Daarvoor worden zij automatisch ingedeeld voor het onderwijs van het desbetreffende onderdeel over een half jaar. Daarbij plaatsen we wel de kanttekening dat op dit moment niet bekend is of de maatregel voor het coronatoegangsbewijs dan nog steeds geldt.

Terug naar overzicht

Aanbevolen artikelen