Ontwikkelingen binnen de BA

Een overzicht van de laatste ontwikkelingen binnen de Beroepsopleiding Advocaten van de NOvA. Deze keer onder meer informatie over de eerste keer integratieve dag 2, het dashboard op integratieve dag 1 en de bijeenkomst van de expertgroep van advocaat-stagiairs.

Eerste keer integratieve dag 2

In januari hebben de advocaat-stagiairs van cohort 1 de toets van integratieve dag 2 afgelegd. De toetsvorm bestond voor de advocaat-stagiairs Privaatrecht en Bestuursrecht uit een onderhandeling. De advocaat-stagiairs Stafrecht hebben op de toetsdag een getuigenverhoor afgenomen. In deze nieuwsbrief is een artikel opgenomen waarin we vertellen hoe integratieve dag 2 achter de schermen is voorbereid.

Nieuw: dashboard op integratieve dag 1

In week 6 en 7 leggen de advocaat-stagiairs van cohort 3 de toets van integratieve dag 1 af, het mootcourt. De advocaat-stagiairs van Privaatrecht en Bestuursrecht werken daarin voor het eerst met een dashboard.

Voorheen werd er getoetst aan de hand van casusprocesstukken. Nu wordt getoetst op basis van de eigen processtukken die de advocaat-stagiairs in het (decentrale) onderwijs hebben geschreven. Om de advocaat-stagiairs aan de hand van die eigen processtukken te kunnen toetsen, wordt het dashboard ingezet. Dat is een samenvatting van het processtuk. De advocaat-stagiairs starten de toets met het uitwisselen van hun processtuk en hun dashboard met de wederpartij. Vervolgens hebben ze 60 minuten de tijd om deze stukken van de wederpartij te lezen. Het is de bedoeling dat zij vervolgens hun spreekaantekeningen daarop afstemmen. Dat kan een aanpassing en/of een aanvulling zijn. Het doel hiervan is dat hun toelichting van de kern van de zaak en die van hun wederpartij tijdens het mootcourt zoveel mogelijk op elkaar aansluiten. De opzet van het mootcourt zelf is niet gewijzigd.

Expertgroep advocaat-stagiairs

In december is de expertgroep van advocaat-stagiairs weer bij elkaar gekomen. In de expertgroepen bespreken we met de groepsvertegenwoordigers specifieke thema’s rondom het onderwijs in de BA. Deze keer waren dat de thema’s veiligheid en weerbaarheid, praktijkgerichte casus en de wensen en behoeften voor een nieuwe DLO-omgeving.

Geen hybride onderwijs voor opleidingsdagen

We krijgen regelmatig vragen over de mogelijkheid om een advocaat-stagiair online mee te laten doen aan een opleidingsdag wanneer diegene door ziekte niet aanwezig kan zijn. De BA biedt deze mogelijkheid niet omdat het niet past bij de wijze waarop wij het onderwijs verzorgen.

Het uitgangspunt van het onderwijs in de BA is dat we juridische inhoud, vaardigheden en ethiek geïntegreerd en toepassingsgericht aanbieden. Daarvoor werken we veel met interactieve werkvormen. Zo gaan de advocaat-stagiairs op opleidingsdagen bijvoorbeeld uiteen in subgroepjes voor rollenspelen of andere opdrachten. Omdat het leereffect anders is wanneer een advocaat-stagiair daar online bij aansluit en omdat het van invloed is op de dynamiek in de opleidingsgroep, bieden we geen hybride vorm van onderwijs aan. In coronatijd hebben we het onderwijs wel online aangeboden. Het verschil met de huidige situatie is dat toen iedereen het onderwijs online volgde. Door vervolgens gebruik te maken van break-outrooms in Zoom waren we in staat om alsnog interactieve werkvormen in te zetten. Dat was echter een andere situatie, onder andere omstandigheden.

Nieuwe advocaat-stagiairs

In maart starten zo’n 600 advocaat-stagiairs met de BA. In een tweedaags programma met overnachting maken ze kennis met onder meer de kernwaarden van de advocatuur, de Gedragsregels, financiële integriteit en de rol van de advocaat in de samenleving. Ook zijn er weer nieuwe gasten bij Lawyers Tour. We wensen de nieuwe advocaat-stagiairs veel succes met hun opleiding.

Nieuwe evaluatieformulieren

We zijn continu bezig met de doorontwikkeling van het onderwijs in de BA. De resultaten van de evaluaties van het onderwijs bieden daarvoor waardevolle input. Om de feedback doelgerichter te kunnen verwerken, hebben we de evaluatieformulieren aangepast.

BA Academie voor BA-professionals

Voor de BA-professionals, de trainers, docenten, beoordelaars, casus- en toetsontwikkelaars en acteurs, is er de BA Academie. Met de BA Academie waarborgen we de kwaliteit van het onderwijs en de toetsing in de BA en ondersteunen we de professionals in hun rol. Dat doen we onder meer via permanente educatie, ‘supersparren’ (een soort coaching on the job), ‘op de koffiegesprekken’, en een jaarlijkse innovatie- en inspiratiedag met een didactisch thema.

Een onderdeel van de BA Academie is de jaarlijkse Update waarop de professionals met elkaar het onderwijs evalueren en doorontwikkelen. Op 10 januari 2023 hebben we op Woudschoten een Update voor trainers en docenten georganiseerd. Het werd een productieve middag. Trainers en docenten waardeerden het om in een informele setting ervaringen uit te wisselen, elkaar beter te leren kennen en met elkaar te werken aan de innovatie van het onderwijs.

Terug naar overzicht

Aanbevolen artikelen