Podcast ‘Omgaan met lastig gedrag’

In module 2 van het onderdeel Ethiek in de vernieuwde Beroepsopleiding Advocaten komt het thema weerbaarheid aan bod. Met weerbaarheid wordt bedoeld dat advocaten voor zichzelf kunnen opkomen, ook in situaties waarin zij het gevoel hebben onder druk gezet te worden. Dit onderwerp is natuurlijk niet alleen relevant voor advocaat-stagiairs, maar voor alle advocaten.

Aan de hand van onder meer een podcast krijgen de advocaat-stagiairs tips over hoe ze met dit thema kunnen omgaan. Hieronder kunt u de podcast ‘Omgaan met lastig gedrag’ beluisteren. Daarin vertelt vaardighedentrainer Joep Dorren over de verschillende vormen van lastig gedrag waarmee advocaten te maken kunnen krijgen en welke interventies mogelijk zijn.

Hieronder kunt u de podcast beluisteren:

 

Bij de postcast hoort ook een checklist die gebruikt kan worden bij de voorbereiding op een lastig gesprek, of om achteraf op zo’n gesprek te reflecteren. Klik hier om de checklist te bekijken.

 

Terug naar overzicht

Aanbevolen artikelen