Thema’s advocatuur 2018

Wat zal 2018 brengen voor een beroepsgroep die flink in beweging is? We vroegen het vier kenners van ‘het wereldje’. Over arbeidsmarkt, technologie, flexibel werken en het imago van de advocatuur.

Arbeidsmarkt: Ilona Tjon Poen Gie – headhunter bij Legalhunters

Een van de grootste thema’s van 2018 zal zijn hoe advocatenkantoren jonge medewerkers kunnen benaderen en aantrekken.

Steeds vaker spreek ik jonge advocaat-medewerkers die een overstap willen maken naar een ander kantoor. Als motivatie geven ze dat dit goed zou zijn voor hun ontwikkeling. Ik verwacht dat dit vanaf 2018 een trend wordt. Door de crisis die in 2008 begon, is er nog altijd een tekort aan mediors binnen de advocatuur. Kantoren proberen hun meest getalenteerde mediors vaak krampachtig binnenboord te houden door extra’s aan te bieden als uitzending naar het buitenland, sabbaticals en secondments in het bedrijfsleven. Het aanbieden van deze extra’s is mooi, maar leidt vaak tot nieuwe inzichten en na afloop alsnog tot een overstap.

Ik denk dat kantoren hun visie en strategie met betrekking tot jonge medewerkers moeten veranderen. Met name bij grote kantoren is de kans dat je partner wordt – als je die ambitie hebt – minimaal. Jonge advocaten kijken daarom veel meer naar groeimogelijkheden op andere vlakken, zoals inhoudelijk en commercieel. Meer specialiseren en klantcontact, of juist breder en zelfstandiger werken vinden zij aantrekkelijk.

Beroepsgroep: Lucien Wopereis – Hoofdredacteur Advocatie.nl

Denkend aan de toekomst van de advocatuur, kom je op vanzelfsprekendheden als de enorme opkomst van (legal) tech, de toenemende concurrentie onderling en met nieuwe aanbieders van juridische diensten en disruptie: deels nu al dwingend, deels ook nog vergezicht. Op korte termijn ligt er mijns inziens echter een andere uitdaging voor de advocatuur: het slechte imago van de beroepsgroep, en het steeds meer wegvallen van de gemene deler. De advocaat in de gefinancierde rechtsbijstand staat mijlenver af van de Zuidasadvocaat.

De beroepsgroep kan steeds minder goed uit de voeten met die tegenstelling. Roepen dat de aantasting van de rechtsbijstand en de rechtsstaat gevaarlijke vormen aanneemt, maar er nooit in slagen om de eigen achterban in de breedte op die punten te mobiliseren, is niet geloofwaardig. Natuurlijk is het niet zwart-wit: er zijn bijvoorbeeld wel degelijk pro bono-activiteiten waar kantoren aan meedoen. Een kantoor als DLA Piper profileert zich nadrukkelijk als rechtsbijstandverlener aan vluchtelingen. Prijzenswaardig.

Maar kijkend naar big law bekruipt mij een gevoel van isolatie, losgezongen van de werkelijkheid, sektarisch, sterk op zichzelf en de eigen zakelijke kring betrokken. Volgens mij moeten de deuren en ramen van de spiegelpaleizen open, en moet er meer samenleving naar binnen. Andere mensen, andere (sub)culturen, zoeken naar verbinding.
Alweer lang geleden kopte Advocatie: “Geen korte broeken meer bij de entree van Boekel de Nerée”. Boekel de Nerée zou een ‘echt Zuidaskantoor’ worden met alleen maar zakelijke klanten. Dat hebben ze geweten: ze gingen langs de rand van de afgrond. Het mag gelden als een cautionary tale voor de Zuidasadvocatuur als geheel.

Flexibel werken: Daphne Broerse – head of office bij Norton Rose Fulbright

Flexibel werken heeft de toekomst, maar in de advocatuur wordt flexibel werken nog gezien als een noviteit. Daar moet verandering in komen, want ook in de advocatuur zijn de voordelen van flexibel werken groot.

Flexibel werken behelst meer dan de mogelijkheid om de files te omzeilen en meer ruimte te bieden aan een gezonde work-life balance. Het gaat om de mogelijkheid daar te werken waar het werk het meest efficiënt wordt gedaan en bewust te zijn van de verschillende onderdelen die ons werk omvatten. Elke advocaat kent de dagen waarbij dat contract moet worden afgemaakt of dat pleidooi moet worden geschreven. Dit vergt een andere, rustige, werkomgeving dan op de dagen waarop verschillende afspraken met cliënten zijn gepland. Juist de flexibiliteit om thuis te werken of bij een cliënt of op kantoor levert een meerwaarde voor de kwaliteit van het werk en de dienstverlening.

Flexibel werken vereist het gebruik maken van slimme oplossingen om bedrijfsprocessen zo efficiënt mogelijk te laten verlopen zonder dat dit ten koste gaat van de bereikbaarheid en kwaliteit van de dienstverlening. Al jaren wordt technologie steeds belangrijker voor de advocatuur en dit zal in 2018 niet anders zijn. De advocatuur is de afgelopen jaren geen voorloper geweest als het gaat om digitalisering, maar we zijn hard bezig met een comeback.

Globalisering biedt interessante mogelijkheden voor flexibel werken. We zien al langere tijd dat kantoren hun wereldwijde bereik en daarmee ook de beschikbare resources in hoog tempo inzetten om zo hun cliënten zo efficiënt mogelijk te bedienen. Flexibel werken wordt steeds belangrijker en de (basis)technologie is er. Mobiele telefoons en laptops bieden al de mogelijkheid om overal te werken, maar het gaat nu om de mindset van ons als advocaten om flexibel werken en de voordelen die het biedt te omarmen. Het resultaat is de moeite waard: een tevreden cliënt én een tevreden advocaat.

Technologie: Marijn Rooymans – Ondernemende Juristen

Ik denk dat we in een periode van grote verandering zitten. Net als in andere sectoren zal technologie enorme invloed op het vak hebben en in 2018 gaan we dat meer en meer voelen. ‘Innovatie’ blijft ook in 2018 nog iets wat je zogenaamd moet doen als juridische dienstverlener. We hebben met z’n allen niet echt een concreet idee wat dat dan exact inhoudt, maar de hele sector heeft het gevoel dat het moet. De investeringen in technologie zullen in 2018 dus verder toenemen en als lemmingen loopt iedereen achter elkaar aan in de aanschaf van online tools.

Het gaat alleen een stuk langzamer dan we denken. A.I. gaat ervoor zorgen dat we als juristen straks nooit meer dom routinematig werk hoeven te doen. Daar merkt de gemiddelde advocaat of jurist nog niet veel van, maar in de top van de internationale markt wordt machine learning al succesvol toegepast. Het zou me niet verbazen als we in 2018 vaker gaan zien dat een due diligence onderzoek of een document review bij een groot internationaal kantoor veel minder kost dan bij een kleiner lokaal kantoor.

Blockchain is de volgende hype. Het zal nog even duren voordat blockchain het contract zoals wij dat kennen overbodig maakt, maar in 2018 verwacht ik wel de eerste succesvolle experimenten.

Terug naar overzicht

Aanbevolen artikelen