Wat de beroepsopleiding biedt, is wat je in ieder geval nodig hebt bij de uitoefening van het advocatenvak

In iedere nieuwsbrief nemen we een kijkje achter de schermen. Dit keer bij Kaj Messelink. Kaj is juridisch adviseur kredietherstructurering en kredietafwikkeling bij ING en oud-advocaat. Hij is als hoofddocent onder andere betrokken bij de ontwikkeling van het onderwijs voor de nieuwe major Burgerlijk recht.

Hoe kijk jij tegen de beroepsopleiding aan?

“Het is goed dat de Orde de oude beroepsopleiding op de schop heeft genomen. Ik heb deze zelf gevolgd en durf dan ook te zeggen dat het niveau ervan te laag was. Wel plaats ik de kanttekening dat een deel van de stof die de beroepsopleiding behandelt, eigenlijk op de universiteiten behandeld had moeten worden. Sommige universiteiten lijken nu te veel aandacht te besteden aan specialistische vakken terwijl de focus zou moeten liggen op brede kennis van het civiel-, straf- of bestuursrecht. Het feit dat de focus nu niet altijd correct lijkt te zijn, is zorgelijk en dus is het begrijpelijk dat de Orde zich geroepen voelt de kennis en vaardigheden van advocaat-stagiaires aan te vullen.”

Wat was de aanleiding voor de ontwikkeling van een nieuwe major Burgerlijk recht?

“Er waren klachten dat de oude major te zwaar was. Ook was er behoefte aan een meer geïntegreerde behandeling van onderwerpen. We hebben ons deze kritiek ter harte genomen. Het programma is aangepast, maar het is niet zo dat de gehele major is herzien.”

Wat zijn de belangrijkste veranderingen ten opzichte van de voorgaande major?

“Er is nu meer samenhang in de lesstof. Tevens hebben we in de studieomvang gesnoeid. Zo beperken we de hoeveelheid literatuur door te kiezen voor handboeken die meerdere onderwerpen behandelen in plaats van voor iedere onderwerp een andere boek te selecteren. Daarnaast is Personen- en Familierecht geschrapt omdat lang niet alle advocaten hiermee in aanraking komen. Er is een apart keuzevak voor dit rechtsgebied, dus het blijft beschikbaar voor die stagiaires die er wel praktijk in voeren.”

Welke toekomstwensen heb je nog met betrekking tot de beroepsopleiding?

“We hebben al een goede stap gezet met de inzet van de Digitale Leeromgeving (DLO), maar ik zou graag zien dat we de mogelijkheden van digitaal leren nog verder uitbuiten. We moeten de DLO niet simpelweg zien als een online studieboek, maar nog meer profiteren van de mogelijkheden ervan zoals de inzet van hyperlinks die toegang verlenen tot onder andere rechterlijke uitspraken en webcolleges.”

Welke persoonlijke boodschap heb je voor de advocaat-stagiaires en patroons?

“Wat de beroepsopleiding biedt, is wat je in ieder geval nodig hebt bij de uitoefening van het advocatenvak. Wie de opleiding te zwaar vindt, neemt wellicht zijn vak niet serieus genoeg. Ook patroons moeten zich realiseren dat de nieuwe beroepsopleiding zwaarder is dan de oude. Het kost meer kantoortijd, maar zorgt wel voor een nieuwe generatie advocaten die op alle fronten de kennis en vaardigheden heeft om cliënten goed te kunnen bedienen en hun zorgen zoveel mogelijk weg te nemen.”

Terug naar overzicht

Aanbevolen artikelen