Wat gebeurt er als je niets doet?

Elodie Carmiggelt

Voortdurende aanpassing aan en afstemming op de omgeving is noodzakelijk want wat gebeurt er als je niets doet?

Denk bijvoorbeeld aan het lot van de Free Record Shop; het maakt pijnlijk duidelijk dat niets doen geen optie is.

Door de invloed die mens en tijd op elkaar hebben, ontvouwt zich een nieuw evenwicht.

De ontwikkeling van de advocatuur en die van de nieuwe generatie advocaten leiden op dit moment tot de ontwikkeling van de nieuwe beroepsopleiding advocaten die in september start.

De kernwaarden van de advocatuur, onafhankelijkheid, partijdigheid, integriteit, vertrouwelijkheid en deskundigheid zijn vanzelfsprekend de fundamenten waarop de nieuwe beroepsopleiding gebouwd wordt. Als een rots die van vorm verandert door erosie en zich aanpast aan zijn omgeving onder invloed van de elementen, zo heeft de tijd nuances gegeven aan de kernwaarden.

De crisis, de mondigheid en veeleisendheid van de cliënten, en de toenemende concurrentie, ook van andere juridische dienstverleners eisen aanvullende vaardigheden van de advocaat; de technologische ontwikkelingen en de social media zijn zelfs de advocatuur binnengedrongen met als gevolg nieuwe mogelijkheden en nieuwe obstakels. Naast gedreven en competitief is een succesvolle advocaat in staat om te participeren, samen te werken en te creëren. Bovendien heeft hij kennis van financiën aangezien de meeste zaken uiteindelijk geldelijk uitgevochten worden; hij kan nee zeggen, prioriteren en organiseren.

Het goede nieuws is dat de nieuwe generatie advocaten een digitale mindset heeft en gemotiveerd is om nieuwe vaardigheden aan te leren, maar niet tegen elke prijs. Ze leven in het moment en halen eruit wat erin zit, het gaat hen niet om de eindbestemming maar om de zingeving op dit moment. Ze herkennen kansen, maken contact met de wereld en willen het verschil maken. Ze staan open voor feedback en streven gelijkwaardige respectvolle relaties na. Ze willen graag zelf ontdekken en kennis delen. Binnen de beroepsopleiding is ruimte om jezelf te blijven en advocaat te worden. De advocaatstagiaires leren door zelf te ontdekken, te reflecteren en te experimenteren. De begeleiding is deskundig en persoonlijk.

De beroepsopleiding en de nieuwe generatie advocaten zijn op elkaar afgestemd en beïnvloeden elkaar, met als mooi resultaat een deskundige, vertrouwde, reflectieve en cliëntgerichte advocaat.

Elodie Carmiggelt

Ik maak de psychologische wetmatigheden die het gedrag van mensen beïnvloeden inzichtelijk.

Ik train groepen/teams/individuen waarbij het accent ligt op het leren van een extra taal, die het onzichtbare bespreekbaar maakt en de interactie tussen mensen op natuurlijke wijze verrijkt met behoud van ieders authenticiteit.
Door bewust om te gaan met je eigen kwaliteiten en door de kwaliteiten van anderen te herkennen kun je effectiever en doelgerichter handelen.

  • Ik geef trainingen gericht op het transformeren van eenzijdig en ineffectief gedrag naar een dynamische en versterkende samenwerking.
  • Ik organiseer bijeenkomsten voor moeders gericht op het onderhouden van de verschillende rollen die je vertolkt in je leven.
  • Ik heb een psychologische roman geschreven die betekenis geeft aan ogenschijnlijke willekeurige gebeurtenissen uit het leven.

 

Terug naar overzicht

Aanbevolen artikelen