Werk in uitvoering

Mentorboek

Alle trainers van de Beroepsopleiding gebruiken tegenwoordig een mentorboek. Daarin kunnen de trainers hun bevindingen van de opleidingsdag noteren en notities over individuele stagiaires maken. Dit geeft beter inzicht in de leer- en ontwikkelpunten van de stagiaires en maakt een persoonlijkere begeleiding en feedback tijdens de opleiding mogelijk.

Opleidings- en ontwikkelingsboek

De advocaat-stagiaires van cohort tien hebben een opleidings- en ontwikkelingsboek ontvangen. Het is een hulpmiddel bij het realiseren van persoonlijke leerdoelen voor de vakken Vaardigheden en Beroepsattitude en beroepsethiek. In het O&O-boek kunnen ze feedback en nuttige tips opnemen waarmee ze aan hun eigen leerdoelen kunnen werken.

Nieuwe toetslocatie een succes

Per april zijn we overgestapt naar een nieuwe toetslocatie; de digitale toetszalen van de UvA in Amsterdam. De nieuwe locatie voldoet beter aan de wensen en eisen en is centraal gelegen. Het afnemen van de toetsen verloopt uitstekend. Ook de advocaat-stagiaires laten tevreden geluiden horen over de nieuwe faciliteit.

Terug naar overzicht

Aanbevolen artikelen