Werk in uitvoering – april 2018

Waar werkt de BA aan? We vertellen er graag over. Deze keer nieuws over een nieuwe toetslocatie, het mentorboek, expertgroepen en meer.

Nieuwe toetslocatie: UvA in Amsterdam

Per april zijn we overgestapt naar een nieuwe toetslocatie. Voortaan nemen we de toetsen af in de digitale toetszalen van de UvA in Amsterdam. De toetszalen liggen direct naast het Academisch Medisch Centrum, aan de Meibergdreef 29.

De nieuwe locatie voldoet beter aan onze wensen en eisen en is centraal gelegen.

De nieuwe Gedragsregels

De NOvA heeft de nieuwe Gedragsregels bekend gemaakt. Het vak Beroepsattitude en beroepsethiek wordt daarop aangepast. Dat doen we op verschillende manieren.

Op 27 maart 2018 hebben we voor alle trainers Beroepsattitude en beroepsethiek een presentatie verzorgd over de totstandkoming van de nieuwe Gedragsregels. Gastspreker was Ernst van Win. Hij heeft in de commissie herijking Gedragsregels gezeten en is advocaat-trainer ethiek. Van zijn presentatie aan de trainers maken we een film die we in de DLO plaatsen. Advocaat-stagiaires en trainers en docenten kunnen de film daar bekijken.

Voor alle advocaat-stagiaires die met de overgang te maken hebben, ontwikkelen we een extra module Beroepsattitude en beroepsethiek in de DLO, waarmee ze hun kennis kunnen bijspijkeren. Tijdens de opleidingsdagen van Beroepsattitude en beroepsethiek wordt uiteraard ook aandacht besteed aan de nieuwe Gedragsregels.

Cohort 10 is begonnen

In maart 2018 is cohort 10 begonnen aan de Beroepsopleiding Advocaten. Op Woudschoten hebben we maar liefst 453 nieuwe advocaat-stagiaires welkom mogen heten. We wensen hen allen veel succes in de Beroepsopleiding.

Mentorboek

Trainers vullen na een opleidingsdag een evaluatieformulier in. Vanaf begin dit jaar maken de trainers na afloop van een opleidingsdag ook gebruik van een mentorboek. Op basis van hun bevindingen op de opleidingsdag noteren zij in dit mentorboek enkele notities over de betrokken stagiaires. Dit geeft inzicht in de leer- en ontwikkelpunten van de stagiaires.

Expertgroepen met groepsvertegenwoordigers

De groepsvertegenwoordigers nodigen we tegenwoordig uit voor expertgroepen. Die zijn in de plaats gekomen van de klankbordbijeenkomsten. In de expertgroep is gesproken over het thema digitaal leren. Wat zijn de wensen en behoeften van advocaat-stagiaires? De input van de groepsvertegenwoordigers nemen we mee bij de invulling en doorontwikkeling van de vernieuwde digitale leeromgeving.

Terug naar overzicht

Aanbevolen artikelen