Werk in uitvoering juli 2019

Waaraan werkt de BA? We vertellen er graag over. Deze keer meer over onze kernwaarde kwaliteit. Hoe borgen wij de kwaliteit van onze opleiding? En naast mediators voortaan ook acteurs bij Vaardigheden module 6.

Kwaliteitsborging BA

Onze docenten en trainers bepalen voor een groot deel de kwaliteit van de BA; de belangrijkste kernwaarde van de BA. Om hen daarin te ondersteunen en de vereiste kwaliteit te borgen, bieden wij onze docenten en trainers een continu opleidingsprogramma aan. Alle activiteiten die we op het gebied van permanente educatie organiseren, hebben we samengebracht in de ‘BA Academie’.

Wat valt onder de BA Academie?

– De BA Trainers- en docentenopleiding; deze opleiding start twee keer per jaar

– De BA Inspiratie- & Innovatiedagen: ieder jaar in april verzorgen we inspirerende lezingen en workshops

– Kwaliteitsportfolio voor trainers en docenten. Dit portfolio omvat evaluatie, intervisie en supervisie

– Didactiek in de DLO voor trainers en docenten

– Clinics voor acteurs en trainers van Ethiek, Schriftelijke vaardigheden en Vaardigheden

– Losse trainingen en (didaktiek)sessies.

Het halfjaarlijkse overleg voor elk vak tussen de hoofddocenten (indien van toepassing: ook die van De Brauw en de Law Firm School) en de hoofdredacteur van het toetsontwikkelteam, is ook gericht op het waarborgen van kwaliteit binnen de BA. Het zorgt ervoor dat het onderwijs en de toetsen goed op elkaar zijn afgestemd en op het juiste niveau zijn.

Ook de evaluaties die de advocaat-stagiaires, docenten, trainers en acteurs na elk vak of module invullen, spelen een belangrijke rol bij de kwaliteitsborging. Aan de hand van de feedback op deze formulieren bekijken wij wat goed is gegaan, maar ook welke punten we wellicht nog kunnen verbeteren.

We noemen hier ook de drie visitaties door een afvaardiging van het bestuur van de Stichting Beroepsopleiding Advocaten, waaraan CPO-Dialogue en de docenten, trainers en toetsontwikkelaars in de afgelopen zes jaar drie maal zijn onderworpen; steeds met een mooie score als resultaat.

Het kwaliteitsmodel op basis waarvan CPO-Dialogue werkt, is de bekende plan-do-check-act-cirkel. Het waarborgt een continue aandacht voor de kwaliteit, voor het identificeren van benodigde stappen en voor de implementatie daarvan.

Extra afstemmingsoverleg

De hoofddocenten van de vakken major Burgerlijk recht en Informatie- en bewijsvergaring hebben onlangs overleg gevoerd over nadere afstemming tussen beide vakken. Dagdeel 4 van het vak Informatie- en bewijsvergaring (bewijslevering en bewijswaardering) heeft namelijk raakvlakken met de casuïstiek die ook in de major aan de orde kan komen. De hoofddocenten hebben afgestemd wie welke focus legt en waar over en weer wordt verwezen naar het andere vak zodat de aansluiting van het vak Informatie- en bewijsvergaring op de major Burgerlijk recht optimaal is.

Naast mediators nu ook acteurs bij module 6 Vaardigheden

Een nieuw onderdeel van module 6 van Vaardigheden – conflicthantering en mediation advocacy – is dat de stagiaires voortaan oefenen met acteurs. Op de opleidingsdag gaan de stagiaires aan de slag met een lastige conflictsituatie waarbij ze zelf betrokken waren. De acteur zet het gedrag neer dat de stagiaire lastig vond om mee om te gaan en kan daar zo mee oefenen. De stagiaires leren op deze manier om te de-escaleren en ze ervaren wat de wetmatigheden van een conflict met hen als persoon doen. Het idee om acteurs in te zetten bij Vaardigheden 6 is geopperd door de expertgroep. De stagiaires gaven aan dat ze het oefenen met acteurs zeer waardevol vonden.

Onveranderd is dat bij de vaardighedengroepen waarvan de trainer zelf geen mediator is, gastmediators worden uitgenodigd om het mediationproces toe te lichten. Voor de leerlijn stafrecht is dat iemand die ervaring heeft met herstelbemiddeling.

 

 

Terug naar overzicht

Aanbevolen artikelen